Kad se zahukta 'veseli stroj'

Kako ispeći dobru rakiju od šljiva   Destilaciju (pečenje) rakije treba obaviti u pravo vrijeme. Prerana destilacija (pečenje)…