#Bakovići

Preminula štićenica Zavoda u Bakovićima

Preminula štićenica Zavoda u Bakovićima

Od povreda dobivenih padom s drugog kata zgrade, preminula je štićenica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići u općini Fojnica.