#Avast

Teško je otkriti nove viruse

Teško je otkriti nove viruse

U kasnim devedesetim godinama prošlog stoljeća, kada je Windows sazrio kao operativni sustav i tržište osobnih računala se povećalo, počela je paralelno i najezda virusa.