Distributeri plina će plaćati cestarinu ako ne dokažu da se energent ne koristi za vozila

... a u cilju potpunog objašnjenja primjene izmjena i dopuna Zakona o trošarinama, Uprava je donijela dopunu obavijesti za prodaju…