#asistenti u školi

Godišnji troškovi za roditelje manji i do 4000 KM

Godišnji troškovi za roditelje manji i do 4000 KM

U Bosni i Hercegovini, odnosno na razini Federacije BiH i njezinih deset županija, nema jedinstvenih propisa kada je riječ o tretmanu za osobe s invaliditetom.