U 98 općina bit će obnovljen 1.091 objekat

U 98 općina bit će obnovljen 1.091 objekat Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH usaglasila je implementaciju dva kredita kojima će u BiH…