Crkva nije utočište za žalosne, već je kuća puna radosti!

Draga braćo i sestre, danas je treća nedjelja došašća, koja se zove i Gaudete, nedjelja radosti. U liturgiji iznova odzvanja poziv na…