#ALUMNI FSR

Udruga ALUMNI FSR upisuje nove članove

Udruga ALUMNI FSR upisuje nove članove

Svi diplomirani studenti Fakulteta strojarstva i računarstva od njegovog osnivanja pa do danas...