#Alexander Titarenko

Parkour majstor Alexander Titarenko u turskom 'gradu duhova“

Parkour majstor Alexander Titarenko u turskom 'gradu duhova“

Ukrajinski sportaš Alexander Titarenko prošetao se povijesnim gradom Halfetijem, koji sada većinom ostaje pod vodom,te atletskim pokretima kroz krovove i…