Apostolski nuncij zabrinut zbog nestanka Hrvata

...pozivajući sve da se angažiraju kako bi se zaustavio taj trend a BiH ne bi za nekoliko desetljeća ostala bez najmalobrojnijeg naroda. - Znadete…