#Aleja hrvatske ćirilice

Izgrađena Aleja hrvatske ćirilice u Hercegovini

Izgrađena Aleja hrvatske ćirilice u Hercegovini

Postavljanje turističko informativnoga panoa na odmorištu Podkraj, završen projekt Aleja hrvatske ćirilice.