Prigodnom poštanskom markom HP Mostar obilježava 150. obljetnicu rođenja akademika Ivana Zovke

Marka nominalne vrijednosti 1,50 KM tiskana je u tiskari Zrinski u Čakovcu u arku od 8 maraka + 1 vinjeta, a u poštanskom prometu koristi se…