#Adventski vijenac

Adventski vijenac

Adventski vijenac

Adventski vijenac Adventski vijenac nastao je uz molitvu, uz duhovnu stvarnost adventske poruke. Prvi adventski vijenac pojavio se u Hamburgu, na…