#ab šimić

47. Šimićevi susreti: Ivan Aralica u Grudama

47. Šimićevi susreti: Ivan Aralica u Grudama

van Aralica je bez sumnje jedan od dominantnih hrvatski narativnih prozaika druge polovice 20. stoljeća. Nakon školovanja na Učiteljskoj školi (Preparandija) u Kninu 1953. godine,…