Torcida o brutalnosti u Zelini: Policija se svojim priopćenjem ruga građanima

torcida
torcida
...i nepravilnog postupanja policijskih službenika PU Zagrebačke koje se dogodilo nakon nogometne utakmice između NK Zelina i HNK Hajduk Split odigrane dana 27.studenog 2012. godine u mjestu Zelina.

Predstavka je poslana na adrese Unutarnje kontrole nadležnih policijskih postaja, Službi za nadzor, unapređenje rada i razvoj policije pri Uredu glavnog ravnatelja policije, Ministru unutarnjih poslova Ranku Ostojiću, Odjelu za predstavke Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Odboru za predstavke i pritužbe Hrvatskog Sabora, Uredu za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Pučkom pravobranitelju i Centru za mirovne studije.

Uz svjedočanstava svjedoka nemilog događaja sa popratnom foto, video i medicinskom dokumentacijom nabrojano je čak devet nespornih kršenja Zakona o policijskim ovlastima i poslovima, te Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika i to:

Policijski službenici PU Zagrebačke su postupali protivno odredbama članka 5. Zakona o policijskim ovlastima i poslovima jer nisu imali u vidu razmjer između ovlasti koje primjenjuju i svrhe obavljanja policijskog posla. Dužnost je policijskog službenka da uvijek primjeni policijsku ovlast kojom se u najmanjoj mjeri zadire u slobode i prava čovjeka, a postiže svrha obavljanja policijskog posla.

Policijski službenici PU Zagrebačke su postupali protivno odredbama članka 14. Zakona o policijskim ovlastima i poslovima jer prilikom svog djelovanja nisu poštivali dostojanstvo, ugled i čast osoba (navijača HNK Hajduka i pripadnika Torcide) kao i druga temeljna prava i slobode.

Policijski službenici PU Zagrebačke prije početka svog djelovanja su propustili dati bilo kakva usmena upozorenja ili usmene naredbe, sukladno odredbama Zakona o policijskim ovlastima i poslovima, već su odmah započeli sa primjenom sredstava prisile, bez prethodnog upozorenja.

Policijski službenici PU Zagrebačke su postupali protivno odredbama članka 82. Zakona o policijskim ovlastima i poslovima jer su sredstva prisile upotrebljena u situaciji kad za to nije bilo potrebno. Prema svim dostupnim dokazima (foto i video dokumentacija, te izjave svjedoka) nikakvo narušavanje javnog reda i mira nije prethodilo djelovanju policijskh službenika, nikakav otpor (bilo pasivan, bilo aktivan) nije pružen od strane navijača Hajduka, nikakav napad na policijske službenike nije zabilježen, niti se dogodio.

Policijski službenici PU Zagrebačke nisu prilikom primjene sredstava prisile postupali s posebnim obzirom prema osobi koja je očigledno bolesno i koja na svoje zdrastveno stanje više puta upozorava policijske službenike, te su postupili protivno odredbama članka 128. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika. Pripadnici PU Zagrebačke su odbili pružiti liječničku pomoć osobi nad kojom su provodili sredstva prisile. Ne samo da mu nisu pružili pomoć, već su se nastavili iživljavati na toj osobi i to na način da su tu osobu (nap. podaci o identitetu osobe su navedeni u predstavci kao popratna medicinska dokumentacija sa hitne pomoći). unatoč ozbiljnim srčanim problemima i napadajima zatvorili u policijsko vozilo („marica"), te unutar policijskog vozila uprskali suzavac (iako je u tom trenutku osoba bila savladana, nije pružala nikakav otpor i imala je zavezane ruke lisicama).

Policijski službenici PU Zagrebačke su postupali protivno odredbama članka 83. Zakona o policijskim ovlastima i poslovima i članka 127. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika, jer nisu uporabili najblaže sredstvo prisile kojim se može postići cilj. Isto tako, policijski službenici PU Zagrebačke nisu prestali sa uporabom sredstava prisile nakon prestanka razloga zbog kojih je sredstvo prisile bilo uporabljeno. U točki 4. je dotaknuta i sama činjenica da razloga za uporabu sredstva prisile nije bilo, a policijski službenici su nastavili koristiti sredstva prisile i nakon što se situacija u potpunosti smirila, što je vidljivo prema svim dostupnim dokazima (foto i video dokumentacija, te izjave svjedoka).

Policijski službenici PU Zagrebačke su postupali protivno odredbama članka 84. Zakona o policijskim ovlastima i poslovima, jer su upotrijebili raspršivač s nadražujućom tvari kad nisu bili ispunjeni uvjeti za njezinu uporabu. Policijski službenici PU Zagrebačke su upotrijebili raspršivač s nadražujućom tvari nad osobama koje su bile svladane, koje nisu pružale nikakv otpor i koje su bile vezane lisicama i ubačene u policijsko vozilo („marica"). I tada upotrijebiti ovakvo sredstvo ne samo da predstavlja prekoračenje policijskih ovlasti, već se to može nazvati nepotrebno iživljanjanje koje je na kraju dovelo i do liječničke intervencije.
Policijski službenici PU Zagrebačke su postupili protivno odredbama članka 129. i članka 132. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika, te su nepotrebno i nezakonito upotrijebili palice. Uporaba palice predstavlja teže oblik uporabe tjelesne snage. Sukladno policijskim ovlastima policijski službenik je ovlašten uporabit palicu radi svladavanja otpora osobe koja remeti javni red i mir ili koju treba dovesti, privesti, zadržati ili uhititi, spriječiti u samoozljeđivanju, radi odbijanja napada na sebe ili drugu osobu, na objekt ili prostor koji osigurava te radi sprječavanja samovoljnog udaljavanja osobe s određenog mjesta. Prema svim dostupnim dokazima (foto i video dokumentacija, te izjave svjedoka) nesporno je kako niti jedan od gore navedenih razloga nije bio ispunjen, te nije bilo potrebe za ovakvom intervencijom policije.

Policijski službenici PU Zagrebačke su povrijedili odredbe članka 79. i članka 80. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika, jer je došlo do privremenog ograničavanja slobode kretanja navijača HNK Hajduka koje se nastavilo i na povratku iz Zeline. Pri tome nije donesen plan privremenog ograničenja slobode kretanja na određenom prostoru ili objektu od strane načelnika policijske uprave ili osobe koju je on za to ovlastio niti je voditelj smjene Operativno-komunikacijskog centra policije i Operativno-komunikacijskog centra policijske uprave na temelju tog plana odlučio o provedbi blokade dijela područja policijskih uprava sukladno svojim nadležnostima.

Nadamo se da će nepotrebna, brutalna i nezakonita policijska represija zauvijek nestati s hrvatskih stadiona. Nadamo se da će navijači uskoro sa povjerenjem i sigurnošću u institucije ove države prestati brinuti o pendrecima i raspoloženju pripadnika policijskih službenika dok prate sportska događanja. Vjerujemo i da će se samo pravovremenom reakcijom svih institucija koje smo obavijestili svi ljubitelji nogometa bez obzira na spol i dob vratiti na hrvatske nogometne stadione i uživati u navijanju i igri svoje momčadi bez straha da ih razularena uniformirana masa umjesto zaštite maltretira.

I na kraju, ne možemo se ne osvrnuti na službeno priopćenje PU Zagrebačke o događajima u Zelini. Sve navode u našoj predstavci potvrđuje dostupna foto, video i medicinska dokumentacija, te izjave svjedoka koji iza svojih riječi stoje imenom i prezimenom, te su spremni to potvrditi na poziv bilo koje institucije ove države. Nevjerovatno je da nakon velikog niza svjedoka među navijačima Hajduka i građanima Zeline policija izda službeno priopćenje o „napadima kamenjem, granama i kolcima na policijske službenike". Smatramo da nisu objektivne istrage u kojima policijski službenici istražuju svoje kolege, a ovakva priopćenja su dodatno ruganje građanima koji su doživjeli policijsku brutalnost i kršenje svojih Ustavnih prava.

Pozivamo i dalje sve građane koji su doživjeli policijsku brutalnost da nam šalju svoja svjedočanstva, te foto i video materijale. Slanje predstavke je tek prvi potez KN Torcida vezan za događanja u Zelini, te služi kao podloga za daljnje pritužbe na rad PU Zagrebačke - stoji u Torcidinom priopćenju.