Nema odgađanja utakmica 16. kola Premier lige

Natjecateljsak  komisija NS BiH potvrdila je raniju odluku da se utakmice 16. kola igraju prema ranije utvrđenim terminima. Klubovi moraju pripremit terene, a službena lica će na licu mjesta uoči samih utakmica odlučiti da li je teren spreman za igru.

Klub domaćin je odgovoran za osiguravanje uvjeta za igru, a onaj koji ne osigura uvjete, odnosno ne očisti teren od snijega , snosit će odgovarajuće sankcije NS BiH.