Na današnji dan 1992. godine obnovljen rad HŠK Zrinjski

Na današnji dan 1992. godine obnovljen rad HŠK Zrinjski
1905. godine u prostorijama Kulturnog društva "Hrvoje" u Mostaru, hrvatska mladež, na čelu sa profesorom Kuštrebom, osnovala je "Đački športski klub", koji kasnije, 1912. godine prerasta u "Gimnazijalni nogometni klub" Zrinjski.

Već 1914. godine, točnije 28. lipnja 1914. godine, sa prvim plamenom Prvog svjetskog rata, zabranjen je rad "Zrinjskog". Tri naredne godine zamire svaka sportska aktivnost u gradu, a onda 1917. godine, Zrinjski se stapa sa Hrvatskim radničkim omladinskim športskim klubom, koji je postojao pri Hrvatskoj radničkoj zadruzi. Objedinjeni klub dobio je novo ime: "Hercegovac".

Ovaj klub Hercegovac je životario do kraja Prvog svjetskog rata. 1918. godine stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, iz Hercegovca je formiran jedan inicijativni odbor za osnivanjem "Jugoslavenskog športskog kluba" (JŠK) u kojem su mogli igrati svi, bez razlike na vjeru i naciju. Ali Hrvati su smatrali da su ih Srbi sa anacionalnim klubom htjeli prevariti, te se konačno, 1922. godine obnavlja Hrvatski športski klub Zrinjski, koji starta sa ozbiljnijim natjecateljskim ambicijama.

1945. godine nova narodna vlast zabranila je svim kulturnim i sportskim udrugama sa nacionalnim predznako rad, pa tako i HŠK Zrinjski.

Nakon 47 godina komunističke zabrane, svečano je 1992. u Međugorju formiranjem "Inicijativnog odbora za pripremu obnoviteljske skupštine" obnovljen i počeo je sa radom i Hrvatski športski klub Zrinjski Mostar. Klub čije se ime pola stoljeća nije smjelo ni pomenuti pod prijetnjom zatvora.

Formalno i pravno klub je obnovljen na današnji dan 1992. godine i HŠK "Zrinjski" se natjecao u tri različita prvenstva. Od osnutka zajedničke lige BiH Plemići su osvojili tri nacionalna prvenstva i jedan kup.

HERCEGOVINA.info