FOTO  HKK Zrinjski bogatiji za doktora znanosti

HKK Zrinjski bogatiji za doktora znanosti

Na svečanoj promociji naš trener bio je jedan od 53 novih doktora koji su primili diplomu doktora znanosti

Miran Pehar prošle je godine doktorirao na Kineziološkom fakultetu u Splitu na temu "Sport specifični testovi agilnosti i eksplozivne snage u košarci", te je nakon četvorogodišnjeg doktorskog studija zavrijedio titulu doktora znanosti sa temom iz košarke.

Ovaj korak našeg trenera je veoma bitan događaj te je dokaz kvalitete i stručnosti koji se već dugi niz godina uspješno vodi u HKK Zrinjski.

HKK Zrinjski