FOTO  Mladi judaši Borse uspješno položili za prve judo pojaseve

Borsa

... više od sedamdeset mladi judaša. Mladi judaši su polagali pred komisijom koju su činili Darko Zelenika, Viktor Zovko i Leo Zovko, a bio je prisutan veći broj roditelja.

Kako je sve to izgledalo možete vidjeti na našim fotografijama.

Hercegovina.info