Kako neuspjeh pretvoriti u pogonsko gorivo za uspjeh?

 Kako neuspjeh pretvoriti u pogonsko gorivo za uspjeh?
Nedavno je u časopisu Psychology of Sport and Exercise objavljena studija o tome što se u čovjeku događa nakon što doživi neuspjeh. Suprotno očekivanom, otkriveno je da neuspjeh ne povlači za sobom idući neuspjeh. Naprotiv, može postati gorivo za uspjeh. Sve ovisi o tome kako se nosimo s porazima.
Pretvorite neuspjeh u uspjeh

Svatko od nas osjeća se jadno kada doživi poraz, no negativne emocije s kojima se moramo nositi u tom trenutku mogu postati pokretač pozitivnih promjena u našem životu.

Proživljavanje negativnih emocija ključan su korak u procesu samorazvoja. Najvažnije je okrenuti ih u svoju korist, odnosno maknuti od sebe one emocije koje ne rade za nas, a zadržati one koje nas pokreću (i dalje govorimo o negativnim emocijama). Pomoću negativnih emocija iz kojih smo učili i koje smo proživjeli izgradit ćemo se iznutra, ojačati, upoznati sebe ipronaći put do sreće.

U istraživanju koje je dovelo do saznanja da iz neuspjeha ne proizlazi nužno neuspjeh, sudjelovala su 42 volontera. Bili su podijeljeni u dvije skupine i morali su igrati golf, no nisu vidjeli rupe u koje ubacuju loptice kako bi znanstvenici mogli manipulirati rezultatima.

Pokazalo se da neuspjeh utječe na samopoštovanje i emocionalno stanje, no i da nema utjecaja na odrađivanje zadataka koji su stavljeni pred ispitanike. Štoviše, ispitanici koji su bili suočeni sa neuspjehom brže su rješavalizadatke koji su slijedili.

Iduće istraživanje usredotočit će se na to koje psihološke korake osoba mora poduzeti nakon što je doživjela nesupjeh kako bi postala bolja i produktivnija. Do idućih saznanja na ovu temu, poslužite se ovim savjetima kako biste lakše prebordili neuspjeh i iz njega izvukli najbolje za sebe.
1. Prepoznajte i priznajte neuspjeh

Obrambeni mehanizam često nam ne dopušta da si priznamo da smo pogriješili. No, podsvijesni um je pametniji od svjesnog i ne može ga se zavarati. Stoga nema smisla zavaravati se. Treba prihvatiti odgovornost za pogrešku koju smo počinili.
2. Promijenite način razmišljanja

Prekinite onaj besmisleni krug razmišljanja "trebao/trebala sam ovo/ono", "što bi bilo kad bi bilo", "da barem nisam...", prestanite se okrivljavati kako biste mogli poduzeti treći korak.
3. Prihvatite sebe bez osuđivanja

Prihvatite sve emocije koje su u vama, dajte im imena, no nemojte ih označavati kao negativne ili pozitivne. Pokušđajte gledati na njih neutralno, kao na informacije koje su tu da vas nečemu nauče.
4. Budite spremni za akciju

Svrha emocija je da nas potaknu na djelovanje, no negativne emocije ponekad čine potpuno suprotno - paraliziraju nas. Ako se uhvatite u začaranom krugu negativnih emocija koje vam spuštaju energiju te se osjećate umorno, bezvoljno i depresivno, preokrenite ih u akciju, odnosno u osjećaj ljutnje i bijesa koji će vam dići energiju i potaknuti vas da mijenjate stvari.