Sindikat doktora medicine i stomatologije nema pravo reprezentativnosti

Sindikat doktora medicine i stomatologije nema pravo reprezentativnosti

- Tužitelj osporava reprezentativnost Savezu strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH jer ne postoji djelatnost doktor medicine i stomatologije. Naime, tuženi nije mogao izdvojiti djelatnost doktora medicine i djelatnost stomatologa jer u nomenklaturi ta djelatnost ne postoji te su pogrešno primijenjene odredbe Zakona o radu - navodi se u presudi Županijskog suda u Sarajevu.

Također, u presudi se navodi kako je, odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010., djelatnost zdravstvene zaštite klasificirana kao područje "Q" - kao djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s tim da je oblast djelatnosti zdravstvene zaštite razvrstana na tri grane, i to djelatnost bolnica, djelatnost medicinske i stomatološke prakse i ostale djelatnosti zdravstvene zaštite.

- Sud smatra da je tuženi bio dužan pribaviti podatke i utvrditi točan broj zaposlenih u svim trima djelatnostima, pa nakon toga cijeniti ima li podnositelj zahtjeva uvjete u pogledu reprezentativnosti po Zakonu o radu - stoji u rješenju koje potpisuje sutkinja Rada Bjeljac Delić te se navodi kako protiv ovoga rješenja ne postoji mogućnost žalbe.

Treba spomenuti kako i u HNŽ-u djeluje Sindikat doktora medicine i stomatologije, pa se postavlja pitanje može li se ovakva odluka u Sarajevu primijeniti i u ovoj županiji. U slučaju da se takav zaključak može izvesti, moglo bi doći do poništenja novog kolektivnog ugovora po kojemu se isplaćuju plaće liječnicima.

Županijska Vlada u Mostaru još uvijek nije se oglasila ovim povodom, ali je za očekivati kako će Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a analizirati događaje sa sarajevskog suda i donijeti svoj stav o sindikatu zdravstvenih djelatnika u ovoj županiji.

Sarajevska presuda mogla bi dovesti i do potresa u drugim županijama osim HNŽ-a jer se konačno aktualiziralo pitanje koji sindikat ima zakonsko pravo predstavljati liječnike i medicinsko osoblje u cijelosti. Samo je problem što ovi procesi traju godinama, kao što je bio slučaj na Županijskom sudu u Sarajevu.

večernji.ba