Sve za Vatrene: Sveta misa u bojama Hrvatske

Sve za Vatrene: Sveta misa u bojama Hrvatske
Da je to tako vidjeli smo na bezbroj primjera, a još jedan dolazi sa otoka Hrvara gdje se Sveta misa jutros služila u bojama Vatrenih.