ŽZH: Nova Lista lijekova u primjeni od 1. rujna 2011.

ŽZH: Nova Lista lijekova u primjeni od 1. rujna 2011.
V.d.ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH Vilson Crnjac izjavio je kako je Privremena lista , koja će se za osiguranike Zavoda u ŽZH odnosno Širokog Brijega, Ljubuškog, Posušja i Gruda primjenjivati od 1. rujna 2011.godine, usuglašena sa Esencijalnom listom Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, pa čak i nešto šira.

Na novoj Listi lijekova nalazi se 138 lijekova u 401 obliku, od kojih i mnogi najnoviji lijekovi s velikom učinkovitošću, potvrdio je ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH-a dr.Stjepan Bogut.
Prema riječima resornog ministra, Lista sadrži dosta novih lijekova za liječenje kroničnih bolesti poput šećerne, ali i bolesti kardiovaskularnoga sustava, visoki krvni tlak, stres, probleme sa štitnjačom, prostatom, infekcije dišnih putova, neurološke poremećaje.

Pojačana je i lijekovima protiv Parkinsonove bolesti, antibiotika je također više, ali i lijekova protiv reume, gljivičnih bolesti , za liječenje probavnog trakta, bolesti oka, uha i dr.

Neki lijekovi s Liste su izostavljeni iz razloga što se tradicionalno ne propisuju na ovim prostorima, a neki se više ne proizvode. Na njihovo mjesto uvršteni su lijekovi koji su noviji, aktualniji i samim time esencijalniji. Lista je praktična kako za osiguranike, tako i za liječnike.
Prema riječima v.d.ravnatelja Zavoda ,već u ovom trenutku mogu se naslutiti pozitivni učinci Liste, kako za osiguranike tako i za Zavod, ako se uzme u obzir da su lijekovi na novoj Listi znatno jeftiniji, odnosno da je prosječna cijena lijeka 19,20 KM što je gotovo dvostruko niže nego što je to bilo na „staroj" Listi gdje je prosječna cijena lijeka iznosila 38,90 KM.

Objasnio je kako je ova Lista znatno povoljnija za osiguranika i za Zavod; naime, po „staroj" Listi koja se na području ŽZH primjenjivala do 31.kolovoza ove godine, cijene lijekova bile su iznimno visoke jer nije bilo kvalitetnog praćenja tržišnih zbivanja u ovom području, te je Zavod plaćao nerealno visoke iznose za lijekove s Liste.
Crnjac je dodao kako će preko stotinu zaštićenih naziva lijekova s Liste biti potpuno besplatni, točnije 113 ,dok će za ostale lijekove osiguranici morati participirati 25, 50 i u rijetkim slučajevima 75 %.

Listu lijekova osiguranici mogu vidjeti na web stranici Zavoda www.zzozzh.com, a ujedno i na plakatima koji će ovih dana biti istaknuti na vidnom mjestu u Domovima zdravlja u ŽZH, ugovornim ljekarnama te Područnim uredima Zavoda.

Lista je u cijelosti proširena , a posebno je važno istaknuti lijekove za teške, kronične bolesnike koji zahtijevaju dugotrajnu odnosno doživotnu terapiju. Na Listi su primjerice i sve vrste suspenzija za djecu koje u cijelosti snosi Zavod, dakle, osiguraniku su potpuno besplatne.

Lista je usuglašena s federalnom Listom esencijalnih lijekova, a na njoj se nalaze ukupno 138 lijekova u 401 obliku.Privremenog je karaktera a prema odluci Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH, primjenjivat će se od 1. rujna 2011.godine.

ljubuški-online.info

Novu listu lijekova možete preuzeti OVDJE.