Vlada HNŽ-a, za koju bi bilo bolje da nije ni postojala, poništila natječaj za prijem 30 pripravnika

Vlada HNŽ-a, za koju bi bilo bolje da nije ni postojala, poništila natječaj za prijem 30 pripravnika
Kako piše Dnevni list  glasnogovornik Vlade HNŽ-a Pero Pavlović je izjavio da je natječaj za 2010. je obustavljen zbog nemogućnosti realizacije, ali će ovih dana biti raspisan novi za 2011.

Problem koji je zaustavio cijeli postupak je proizašao iz činjenice da su se na natječaj javljali kandidati iz cijele FBiH, odnosno i oni koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ-a, iako Vlada može od Službe za zapošljavanje HNŽ-a dobiti sredstva isključivo za pripravnike iz spomenute županije.

Prema tome ispada da bi Vlada morala financirati pripravnike iz cijele Federacije te uz to bi im morala podmiriti i sve ostale obveze, među kojima su i troškovi prijevoza i smještaja, što je za njih neprihvatljivo, pogotovo u trenutku kad je financijska situacija teška kao što je to sada.

"Vlada je tada zatražila od Agencija za državnu službu da odbori zahtjev da se prime samo pripravnici iz HNŽ-a, jer je njihovo financiranje osigurano od Službe za zapošljavanje HNŽ-a, no Agencija na isti nije pristala. Zbog nemogućnosti financiranja došlo se do zaključka da se natječaj poništi", pojasnio je Pavlović.

Pri tome je dodao kako još uvijek nije riješeno kako će biti definiran sljedeći natječaj te na koji način će se problematika riješiti, kako pripravnici koji zadovolje na istom ne moraju prolaziti ponovo kroz agoniju hoće li biti primljeni ili ne za nešto što su zasluženo postigli.

Na sada već poništenom natječaju je bilo ponuđeno 30 mjesta i to: 12 diplomiranih pravnika, 4 diplomirana ekonomista, 2 diplomirana agronoma, 4 diplomirana inženjera računarstva, 1 diplomirani inženjer građevine, 2 diplomirana inženjera prometa, 1 diplomirani inženjer arhitekture, 1 profesor engleskog jezika i književnosti, 1 diplomirani novinar, 1 diplomirani politolog sigurnosti te 1 akademski slikar.

Na najavljenom novom natječaju će biti ponuđen isti broj mjesta za pripravnike, ali i dodatnih 30 volontera.

Dnevni list