Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda FBiH usvojilo prijedloge klubova Srba i Bošnjaka u HB županiji

ustavni sud bih
ustavni sud bih
... u postupku usvajanja prijedloga odluke o izmjeni odluke o prijenosu prava i obaveza ŠGD, u postupku usvajanja prijedloga odluke o imenovanju tajnika skupštine Hercegbosanske županije te u postupku usvajanja Nacrta zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Hercegbosanskoj županiji.
Temeljem tog dopisa sa Ustavnog suda FBiH , po riječima zastupnika Skupštine Hercegbosanske županije Joze Ćosića (HDZ 1990) , predsjednik kluba hrvatskih zastupnika u ovom domu je za četvrtak 19.siječnja u 11 sati zakazao održavanje sjednice gdje bi se trebao klub očitovati po ovom pitanju.
Naime ,iz navedenog dopisa kojeg je ustupio Ćosić stoji da je predsjednik Skupštine Hercegbosanske županije 8.prosinca 2016.godine dostavio Vijeću za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine obavijest o pokretanju postupka za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa po zahtjevima klubova Srba i Bošnjaka u Skupštini HBŽ.
Te navedene točke bile su na dnevnom redu sjednice Skupštine HBŽ održane 1. prosinca 2016.godine s tim da je nad njima provedena procedura mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa na način da je izvršeno izjašnjavanje oprijedlogu odluke u cjelini i po klubovima obrazovni u Skupštini Hercegbosanske županije.
Iako je većinom glasova Skupština HBŽ usvojila odluku o izmjeni odluke o prijenosu prava i obaveza kao i klub Hrvata, međutim klub Srba i Bošnjaka nisu usvojili prijedlog odluke jer isti nije dobio potrebnu većinu glasova unutar svakog od klubova ovih naroda zbog čega je predsjedatelj skupštine prijedlog odluke dostavio vijeću radi donošenja konačne odluke.
Prema mišljenju povjerenstva za Ustav i poslovnik HBŽ, koji su tražili odbacivanje ovih prijedloga od navedenog vijeća, postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u svezi sa usvajanjem osporenih prijedloga odluke nije pokrenut na način propisan Poslovnikom u radu Skupštine Hercegbosanske županije jer kako se navodi predsjedatelj i njegovi zamjenici nisu imali priliku postupiti sukladno poslovniku radu skupštine ove županiji i odlučiti da li su osporene odluke spadaju u listu vitalnih nacionalnih interesa.
Međutim, Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije BiH je demantiralo mišljenje Povjerenstva za ustav i poslovnik Skupštine HBŽ ističući da je sve urađeno po odredbama Ustava FBiH koje tretiraju vitalni nacionalni interes.
Kako u ovoj fazi postupka vijeće za zaštitu vitalnih interesa isključivo cijeni poštivanje procesnih pretpostavki za odlučivanje o prihvatljivosti zahtjeva za zaštitu i interesa to iznavedenog proizlazi da su zahtjevi kluba srpskog naroda i kuba bošnjačkog naroda prihvatili za odlučivanje.
Treba napomenuti da je rješenje Vijeća za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa doneseno jednoglasno.
U prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama o prijenosu prava i obaveza ŠGD , iz klubova Srba i Bošnjaka poslano na Ustavni sud FBiH stoji da javno poduzeće ŠGD Hercegbosanske šume ima legalno izabrane opunomoćenike unutar skupštine šuma čiji mandat traje 4 godine kao i mandat zastupnika u Skupštini HBŽ. Kako navode, novi prijedlog dolazi od strane županijskog odbora HDZ BiH koji želi razriješiti četiri član hrvatske nacionalnosti bez bilo kakvog obrazloženja ne poštujući poslovničku proceduru županijske skupštini što, kako ističu, stvara opravdanu sumnju u određene političke igre kad je u pitanju javno poduzeća šume.
U svezi druge sporne odluke klub Bošnjaka i Srba se izjasnio da u imenovanju tajnika nije provedena procedura Poslovnika o radu županijske skupštine odnosno njezinih radnih tijela čiji sastav oslikava nacionalu strukturu županiji pa samim time članovi komisije za izbor i imenovanja iz reda bošnjačkog i srpskog naroda nisu bili u mogućnosti da sudjeluju u odluci kojom se od agencije za državnu službu traži raspisivanje natječaja za izbor tajnika županijske skupštine.
Osim toga navode da nisu ni sudjelovali u predlaganju sporne odluke kroz komisiju za izbor i imenovanja dok im je u istoj bilo onemogućeno samovoljom pojedinaca pa iz tog razloga smatraju da su kao Srbi i Bošnjaci bili isključeni iz izbora tajnika županijske skupštine što opravdava njihove sumnju da izbor tajnika može biti štetan po interese srpskog i bošnjačkog naroda.
Po pitanju točke gdje se navodi zakon o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Skupštini HBŽ , klubu Bošnjaka i Srba se izjasnio da županijsko resorno ministarstvo unatrag predloženog zakona nije ispoštovalo raniju presudu Ustavnog suda FBiH te odbacila negativno mišljenje Županijskog ministra za pravosuđe na predloženi nacrt te su klubovi mišljenja da predlagač zakona i dalje protežira samo jedan jezik, jedno pismo i jedan narod čine u potpunosti krši prava Srba i Bošnjaka.