Sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s pete sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad održane 22.lipnja 2017.godine,
2. Vijećnička pitanja,
3. Prijedlog Odluke o proglašenju Pješačke zone u dijelu Ul.Mijata Tomića u Tomislavgradu,
4. Prijedlog Odluke o pokretanju procesa izrade Akcijskog plana energetske učinkovitosti,
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za proširenje i izgradnju ceste „Potkolja" u K.O. Kolo,
6. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja građevne parcele u K.O.Sarajlije,
7. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe u K.O. Stipanići,
8. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe u K.O.Grabovica,
9. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra (3 prijedloga),
10. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim upravnim pristojbama,
11. Prijedlog Rješenja o prestanku i brisanju prava vlasništva i promjene posjeda na gradskom građevinskom zemljištu, te upisu istih na stvarne vlasnike i posjednike,
12. Prijedlog Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama Općine Tomislavgrad,
13. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Općinskog vijeća Tomislavgrad,
14. Razmatranje Izvješća Općinskog izbornog povjerenstva o rezultatima provedenih izbora za članove Vijeća Mjesnih zajednica na području općine Tomislavgrad i verifikacija istih.
NAPOMENA: Materijal za točku dnevnoga reda pod rednim brojem 14. bit će izravno dostavljen vijećnicima na klupe.


Priopćeno je iz općine Tomislavgrad.