Održana četvrta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad | Hercegovina.Info

Održana četvrta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

Održana četvrta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad
Na početku sjednice predsjednik vijeća Luka Krstanović upoznao je vijećnike sa pristiglim peticijama od strane stanara ulice kraljice Jelene gdje isti prigovaraju projektu rekonstrukcije ulice i na rad Gradske kavane, te prigovor mještana Kuka, Luga i Sarajlija na izgradnju gospodarskog objekta.
Vijeće je nakon duže rasprave usvojilo:
- Prijedlog Odluke o usvajanju Završnog računa Proračuna općine Tomislavgrad za 2016. godinu,

- Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i visini naknade za postavljanje ili popravak podzemnih i nadzemnih instalacija u općini Tomislavgrad,

- Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine (4 prijedloga),

- Prijedlog Odluke o prodaji izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (2 prijedloga),

- Prijedlog Odluke o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (dva prijedloga).
Načelnik je povukao jedan prijedlog Odluke o prodaji putem neposredne pogodbe u K.O. Vinica iz razloga što se radi o prevelikoj površini, i isti će ići u proceduru javnog nadmetanja.
Također su usvojeni prijedlozi Odluka:
- Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambenih, poslovnih, gospodarskih i pomoćnih objekata putem javnog nadmetanja,

- Prijedlog Odluke o prodaji parcele u vlasništvu općine Tomislavgrad u K.O. Šujica,

- Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima zakupa gradskog građevinskog zemljišta,

- Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima zakupa neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta,

- Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima zamjene izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i organizaciji MZ na području općine Tomislavgrad, a izmjena se odnosi na smanjenje broja članova vijeća Mjesnih zajednica
Usvojen je Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih zajednica na području općine Tomislavgrad.Izbori će se održati 15.srpnja 2017.godine.
- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju procedure izrade Strategije razvoja Općine Tomislavgrad, a izmjena se odnosi na vremenski period za koji se radi strategija tako da umjesto 2016-2025 treba da stoji 2017-2026

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju Povjerenstva za javna priznanja općine Tomislavgrad
Izmjena se odnosi na period na koji se imenuje Povjerenstvo tako da se sad veže uz mandat vijeća i traje četiri godine.
Usvojena je i prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja općine Tomislavgrad a imenuju se:
1.Ivan Vukadin, općinski načelnik
2. Luka Krstanovič, predsjenik OV
3. fra Sretan Ćurčić, gvardijan Franjevačkog samostana u Tomislavgradu
4. Ibrahim Kaptenaović, vijećnik
5. Drago Stanić, vijećnik
Potom je uslijedio set Rješenje Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina:
- Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja u katastarskim knjigama upisanog prava posjeda Šumske uprave Tomislavgrad u korist općine Tomislavgrad (dva prijedloga),

- Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja upisanog prava posjeda općine Tomislavgrad na gradskom građevinskom zemljištu, u korist Marije Drmić, ud. Ante iz Tomislavgrada,

- Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta i ustupanja na korištenje, odnosno u vlasništvo općini Tomislavgrad,

- Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja u zemljišnim knjigama upisanog prava trajnog korištenja Šumske uprave Tomislavgrad u korist općine Tomislavgrad,

- Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja u katastarskim knjigama upisanog prava posjeda i prava vlasništva Centra za socijalni rad Tomislavgrad u korist općine Tomislavgrad,

- Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja u katastarskim knjigama upisanog prava posjeda i prava vlasništva D.S. Skupštine općine Tomislavgrad u korist MZ Kolo,

- Prijedlog Rješenja o dopuni pravomoćnog rješenja Skupštine općine Duvno u predmetu dodjele gradskog građevinskog zemljišta (tri prijedloga),

- Prijedlog Rješenja o dopuni dispozitiva pravomoćnog rješenja Općinskog vijeća Tomislavgrad, broj:06-475-3-8/98 od 15.7.1998.godine
Kraj sjednice je tradicionalno rezerviran za usvajanje Izvješća o radu.Usvojena su Izvjeća Javnih ustanova Dječji vrtić i Kulturno-informativni centar za 2016. i Javnog poduzeća Veterinarska stanica za 2016.godinu.