Mjesečno za mobilni 833 KM!

mobitel
mobitel
u minusu.
Općina Tomislavgrad prošlu je godinu okončala s minusom u budžetu, dok je načelnik Ivan Vukadin mjesečno trošio 833 KM na mobilni telefon.
Utvrdivši ovo, federalni revizori su upozorili da se ne može pouzdano reći koliki je bio deficit s obzirom na to da su u tri izvještaja navedena tri podatka, te je ovoj općini dato negativno mišljenje o raspolaganju javnim novcem u 2012. godini.
"Proračunsko računovodstvo nije pouzdano. U glavnoj knjizi iskazan je deficit od oko dva miliona KM. U godišnjem izvješću o izvršenju proračuna deficit je 1.499.119 KM, a u izvješću o izvršenju proračuna, koje je usvojilo Općinsko vijeće i koje je objavljeno u 'Službenom glasniku' 947.833 KM, i ta razlika nije pojašnjena", navedeno je u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH.
Zabilježena je veća potrošnja od planirane na niz pozicija. Istovremeno je 16 uposlenika imalo pravo na 50 KM za mobilne telefone i bilo je prekoračenja koja su tek u ovoj godini refundirana, dok je načelnik imao neograničenu potrošnju za mobilni telefon pa je ona u 2012. godini iznosila blizu 10.000 KM. Bez zaključka načelnika i posebne odluke, troškovi za mobitel plaćani su i predsjedavajućem Općinskog vijeća u visini od 60 KM mjesečno.
Uz to su načelnik i predsjedavajući Vijeća imali pravo na korištenje službenog auta 24 sata dnevno, ali bez usvojenih normativa potrošnje goriva. Putni nalozi za načelnikov auto nisu imali navedenu kilometražu, za razliku od putnih naloga ostalih vozila, koji su uredno popunjavani. Na prevoz i gorivo je "otišlo" oko 39.100 KM.
Mada su prihodi općine bili značajno manji u odnosu na planirane, ni reprezentacija nije ograničena s obzirom na to da nema akta kojim bi bili regulisani ovi troškovi. Na reprezentaciju je potrošeno 40.500 KM, a pravdana je računima bez priložene specifikacije vrste troška i povoda nastanka.
Kao grant pojedincima islaćeno je 755.566 KM bez smjernica i kriterija. Veći od planiranih bili su grantovi neprofitnim organizacijama koji se odnose na obrazovanje, sport, socijalnu i zdravstvenu skrb. I na putne troškove, energiju, iznajmljivanje imovine potrošeno je više od planiranog.
Tako je za najam poslovnih prostora za potrebe carinarnice utrošeno 179.600 KM i to po ugovoru sa firmom "Agroman", koji je istekao 2007. godine.
"Izdaci za putne troškove iskazani su u iznosu od 30.401 KM, od čega su samo troškovi dnevnica u inozemstvo 16.058 KM", naveli su revizori.
Revizori su utvrdili i da nije bilo potpunog nadzora nad prikupljanjem i naplatom neporeznih prihoda, dok nisu mogli potvrditi da su prihodi od hidroakumulacije namjenski utrošeni. Općina nije poduzimala sve da naplati potraživanja, o čemu svjedoči da je podnesena tužba u tri slučaja kojima se traži 21.200 KM, što je manje od jedan odsto ukupnih potraživanja.
Izjavu Ivana Vukadina, načelnika općine Tomislavgrad, koji je na ovoj poziciji drugi mandat, nismo mogli dobiti jer je, kako su nam kazali, bio na putu.
Radili bez pravilnika
Bez pravilnika o platama isplaćeno je oko 1,8 miliona KM za bruto plate 86 uposlenih u općini na osnovu osnovice koju je odredio načelnik. Topli obrok iznosio je 15 KM dnevno, a regres 400 KM.
"Općinskom pravobranitelju za područje Tomislavgrada i Kupresa imenovanje je isteklo u siječnju 2012. godine, a tijekom revizije nije nam prezentirana nova odluka o postavljenju, iako je isti redovito primao plaću", stoji u revizorskom izvještaju.
Općina nije internim aktom regulisala ni proces javnih nabavki niti izradila plan nabavki za 2012. godinu.