Kako je i zašto OV TG poništilo dva Natječaja za dodjelu parcela oko Buškog jezera

...za korištenje ostalog građevnog zemljišta na lokacijama Galin Lakat i Naklo na prostoru Buškog jezera, te se nalaže raspisivanje novog,trećeg, Natječaja. Pokušali smo istražiti zašto duvanjska vlast odgađa u nedogled ulaganje više desetaka milijuna KM u buškoblatski kraj?
Prezentaciju možete pogledati ovdje

 

U srijedu,12. svibanj 2010.godine, u Tomislavgradu je održana 16. sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad. Na dnevnom redu sjednice, među inim, bila je i točka, naslovljena: Razmatranje prigovora Delminiuma d.d. Tomislavgrad na Zaključak o rezultatima natječaja za korištenje ostalog građevnog zemljišta na lokacijama Galin Lakat i Naklo na prostoru Buškog jezera.

A prije nego napišemo kako se razmatrala ova točka dnevnog reda i kojim je zaključkom rezultirala, donosimo ukratko kronologiju Natječaja za dodjelu građevnog zemljišta „Galin Lakat“ i „Naklo“ na području Buškog Blata (jezera).

Ne želimo trošiti riječi nabrajajući sve što čini veliki, a neiskorišteni potencijal i Buškoga jezera i njegove okolice, prije svega u turističke svrhe, o važnosti ulaganje kapitala u ovo područje, o zaustavljanju iseljavanja pučanstva ovoga kraja, pa i povratku već raseljenih. To su svima dobro poznate činjenice, koje se godinama prepisuju u izbornim programima duvanjskih političkih stranaka ili pojedinih političara. Ali nikako prijeći s riječi na djela, početi nešto konkretno raditi, graditi. Istina je da se izgradio prekrasan Duhovni centar-Karmel sv. Ilije na Buškom jezeru, što i nije zasluga općinske vlasti (doduše, jest u malom dijelu).

 

         Dakle, prvi Natječaj za korištenje građevnog zemljišta na lokacijama Naklo i Galin Lakat, objavljen je 10. rujna, 2008. godine, a na natječaj je stigla ponuda „Delminiuma“, iz ovoga Društva tvrde-najpovoljnija.

Povjerenstvo za Natječaj, na sastanku od 24. listopada iste godine, donosi Zaključak u kojemu predlaže OV da se nikomu ne dodijeli zemljište zbog proceduralnih propusta.

Pet mjeseci poslije (9.3. 2009.) Povjerenstvo OV Tomislavgrad potvrđuje prvobitne (svoje) odluke  za Natječaj s prijedlogom izrade jasnije regulative u realizaciji dodjele zemljišta i pozivom investitorima da su otvoreni za realizaciju projekata na prostoru Buškog jezera.

Desetak dana poslije, OV Tomislavgrad donosi Zaključak o prihvaćanju stajališta  Povjerenstva za natječaj za zadatkom da isto iznalazi rješenja za imovinsko-pravne propise koji bi omogućili dodjelu zemljišta u zakonskim okvirima (?!)

Krajem travnja iste godine Povjerenstvo OV Tomislavgrad definira novu proceduru u utvrđivanju potrebne dokumentacije u postupku dodjele zemljišta na Buškom jezeru za realizaciju projekata u turističko-rekreacijske namjene.

Na sjednici OV Tomislavgrad od 10. lipnja, 2009. godine, donesena je Odluka o utvrđivanju potrebne planske dokumentacije u postupku dodjele zemljišta na prostoru obuhvaćenom Programskom osnovom uređenja prostora oko Buškog jezera.

Nakon toga „Delminium“ izrađuje Idejno rješenje za uređenje prostora na spomenutim lokacijama, dobiva pozitivno stručno mišljenje o rješenju i provodi javnu raspravu o izgradnji turističko-rekreacijskih sadržaja na Galinom Laktu i Naklu, a na temelju tog Idejnog rješenja.

 

Na sjednici OV Tomislavgrad od 10. prosinca 2009. donesena je Odluka o usvajanju Plana parcelacije za lokacije Galin Lakat i Naklo prema  Idejnom rješenju projekata, koji je izradio „Delminium“, a na početne zamisli poduzetnika iz Belgije Sarafina Boščića, rodom iz Prisoja, koji ima ozbiljne namjere poduprijeti ovakve projekte. Potrebno je naglasiti da je Odluka donesena – jednoglasno, s intencijom da se konačno može pristupiti proceduri raspisivanja natječaja za dodjelu zemljišta.

            Natječaj, drugi dakle, je i raspisan i objavljen na službenim internetskim stranicama općine Tomislavgrad i Radiju Tomislavgrad 26.02.2010. god. a 01.03.2010. god. u Večernjem listu (BiH izdanje).

Natječaj raspisuje i provodi Povjerenstvo Općinskog vijeća za provođenje natječaja i utvrđivanje prijedloga za dodjelu građevnog zemljišta.Članovi Povjerenstva su:Kristijan Petrović, predsjednik Povjerenstva, te Ivan Zelenika, Nasko Zahirović, Ilija Papić, Josip Petrović i Ivan Milić-članovi.

Povjerenstvo u punom sastavu održava sastanak 22.ožujka, 2010. godine, a sastanku prisustvuju, ispred Općinske službe, Ljuba Pokrajčić i Dražena Milić. Prema izvornom zapisniku vođenom na sastanku, nakon što je predsjednik Povjerenstva upoznao nazočne s predmetom natječaja i radnjama koje su mu prethodile, uz napomenu da prethodni natječaj( od 23.10.2008.) za isti predmet, zbog nepripremljenosti i donošenje prethodnih odluka OV, nije proveden, odnosno poništen je, pristupilo se otvaranju prijava.

Utvrđeno je da su stigle dvije prijave: od „Delminiuma“ d.d. Zidine, zaprimljena 11.03. 2010. godine, dakle pravodobno i druga prijava od Poliklinike Ćurković, zaprimljena 22.03. 2010. godine. Zastupnik Delminiuma, koji je nazočio otvaranju prijava, imao je primjedbu na pravodobnost (izvan roka određenog natječajem-15 dana) podnošenja prijave od strane Poliklinike Ćurković, članovi Povjerenstva će se naknadno usuglasiti da je prijava stigla pravodobno, uz objašnjenje da se ne uzimaju u obzir neradni dani tijekom prijavnih dana?

Bila je i primjedba da „Delminium“ nije dostavio ovjerenu sudsku potvrdu o registraciji, pa je Povjerenstvo, u konačnici, uzelo obje prijave kao valjane, što se kaže i u donesenom Zaključku Povjerenstva “obje prijave ispunjavaju propisane uvjete Natječaja“. Slijedom toga, a nakon temeljitog razmatranja prijava i ponuđene dokumentacije, Povjerenstvo sa sastanka održanog 22.3. i 24.3. 2010. godine, donosi Zaključak o rezultatima Natječaja, na kraju kojega predlaže:

-da se parcela označena kao k.č.1002/778, površine 41590 metara2, Grabovica-lokacija Naklo, dodijeli po ponuđenoj cijeni od 299.450,00 KM, „Delminiumu“ d.d. Zidine-Tomislavgrad, jer je to jedina prijava na ovu parcelu,

-da se parcela označena kao k.č.1573/18, površine 22727 m2, Korita-lokacija Galin Lakat, dodijeli „Poliklinika dr. Ćurković“, Mostar, po ponuđenoj cijeni od 202.000,00 KM, jer je ista imala 85 bodova prema utvrđenim kriterijima iz Natječaja, dok je ponuda „Delminiuma“ imala 64,81 bod.

 

busko_jezero.jpg

 

Nakon burne i na trenutke emotivne rasprave Vijeće je usvojilo Zaključak kojim je poništen Natječaj za korištenje ostalog građevnog zemljišta na lokacijama Galin Lakat i Naklo na prostoru Buškog jezera i kojim nalaže raspisivanje novog Natječaja.

Taj Zaključak, odnosno navedeni prijedlog Povjerenstva ponuđen je na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću na sjednici održanoj 12. svibnja ove godine.

Nakon što je predsjednik Povjerenstva Kristijan Petrović obrazložio prijedlog Povjerenstva, više vijećnika je sudjelovalo u raspravi, počesto i sa suprotnim stavovima.Vijećnici su upoznati i s Prigovorom koji je na Zaključak Povjerenstva uložio „Delminium“. Na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća, vijećnici su dopustili govoriti i gostu sjednice, a predsjedniku Nadzornog odbora „Delminiuma“ Ivanu Kolaku.

On je izrazio svoje razočaranje Prijedlogom Povjerenstva, govoreći kako je „Delminium“ ozbiljno društvo u kojemu je oko 68, uglavnom bogatih dioničara, ali i ljudi podrijetlom iz buškoblatskog i duvanjskog kraja, koje ne veže samo mogući profit od ulaganja kapitala u ove projekte, nego i ljubav-nostalgija za rodnim krajem i želja za njegovim boljitkom.

-Dioničarima „Delminiuma“, koji su u ovaj projekt spremni uložiti više desetaka milijuna maraka, a koji su, na poziv Povjerenstva, uradili i Prijedlog masterplana za razvoj sportsko rekreacijskog  centra na Buškom jezeru, nerazumljiva je ovakva odluka Povjerenstva. Ovomu kapitalnom projektu pristupa se u najmanju ruku neozbiljno, a usudio bih se reći i prljavo. Mi smo u fazi dogovora s gospodinom Ćurkovićem, pa bi se usvajanje ovoga prijedloga moglo, odnosno dobro bi bilo prolongirati za sljedeću sjednicu-kazao je , u svom poduljem izlaganju, gospodin Kolak. Uslijedilo je nekoliko burnih reakcija, da bi Klub zastupnika HDZ B i H zatražio pet minuta pauze konsultacije radi.

I stigao s prijedlogom-poništiti i ovaj Natječaj i raspisati treći!

 

Bez i riječi kritike na rad Povjerenstva, a kamo li da bi se prozborilo o njegovoj smjeni ili promijeni? Čudno? Pa i nije, bilo je i čudnijih i nesretnijih zaključaka i odluka Općinskog vijeća Tomislavgrad, ima ih i bit će! A bit će i ispravaka, kajanja, isprika…Kasno, po običaju, kada se šteta ne može nadoknaditi, ni propust ispraviti.

I ono što se moglo čuti od jednog člana Povjerenstva, uglednog vijećnika i dugogodišnjeg lokalnog političara, mnogima je zaparalo uši: u ovomu Povjerenstvu sjede najstručniji ljudi koje duvanjska općina ima za ovu oblast(sic!). Dakle, ovo povjerenstvo nema alternativu, bolju?

 

No, vratimo se Natječaju. Povjerenstvo za Natječaj, kako smo već napisali, donijelo je Zaključke poslije otvaranja ponuda i poslije dva radna sastanka.

Evo što o svemu kaže Ante Sladoja, direktor „Delminiuma“

-Prilikom otvaranja ponuda moja primjedba je bila da protukandidat nije na vrijeme podnio kandidaturu, već je to učinio na sam dan otvaranja ponuda, što dovodi u pitanje regularnost natjecanja.Uz objašnjenja pravnika(više njih) u Povjerenstvu da se broje samo radni dani, ostao sam zatečen, pa sam to naknadno provjerio u Zakonu o upravnom postupku, gdje je nedvojbeno navedeno da se računaju svi dani, osim ako zadnji dan podnošenja prijave pada nedjeljom ili drugim neradnim danom, tada se produljuje trajanje natječaja za jedan dan. Bolna je činjenica da to pravnici u ovom upravnom postupku to nisu znali ili su namjerno željeli dovesti u zabludu cijelo Povjerenstvo i mene.Ja sam upozorio predsjednika Povjerenstva na tu zakonsku regulativu, ali je on, unatoč tomu, u svom obrazlaganju vijećnicima i dalje ostao kod svog stajališta? Ne znam što mu je to trebalo, ako nije…Moja druga bitna primjedba u kandidaturi dr. Ćurkovića  bila je da nije provedena procedura usvajanja njegovog Idejnog rješenja ( na kojoj je „Delminium“ radio godinu i pol dana), a skicom koju je predložila „Poliklinika dr. Ćurković“ očito je da ne prihvaća Idejno rješenje uređenja prostora na Galinom Laktu, koje je usvojilo Općinsko vijeće Tomislavgrada svojom Odlukom iz prosinca 2009. godine. Ukoliko bi se ovakva kandidatura „Poliklinike“ prihvatila, tada nije bilo nikakvih razloga za poništenje prvog Natječaja iz 2008.godine.

            Nakon dva sastanka, Povjerenstvo za Natječaj Zaključke je donijelo 26.03 2010. god. a nama ih je dostavilo 12.04.2010. godine, iako je to bilo dužno dostaviti u roku od 8 dana.(???) Shvaćajući da projekti“ Delminiuma“ d.d. i Poliklinike dr. Ćurković nisu u suprotnosti već su kompatibilni i mogu se  podupirati, predlagali smo da se nađe sporazum koji će zadovoljiti obje strane i da Povjerenstvo za natječaj donese drugačije Zaključke kojima bi jasnije prezentirali situaciju OV Tomislavgrad, (Nelogično je očekivati da bi OV donijelo odluku koja je u suprotnosti Zaključcima Povjerenstva… i zato smo inzistirali da se Povjerenstvo ponovno sastane i razmotri novonastalu situaciju jer uz sporazum s dr. Ćurkovićem može donijeti sasvim elegantne Zaključke i poduprijeti oba projekta ). S obzirom da je bilo opstrukcija na  naše inicijative(???) teško mi je razumjeti iz kojih razloga,  Delminium d.d. bio je primoran napraviti Prigovor na Zaključke Povjerenstva kako ne bi došli u pravno podređenu poziciju.

Sporazum s dr. Ćurkovićem je načelno bio dogovoren, ali zbog smrti majke dr Ćurkovića (sahrana bila dan prije održavanja sjednice OV Tomislavgrad) nije bilo primjereno u takvim trenucima inzistirati na potpisivanju Sporazuma. Zato je Načelnik imao prijedlog (na sjednici OV) da se konačna odluka  OV-a donese na sljedećoj sjednici kada se Sporazum potpiše. Nažalost, i takva inicijativa nije prihvaćena već su se obje kandidature okvalificirale kao manjkave i donesen je Zaključak da se poništi natječaj… Takva Odluka OV je „najjednostavnija“ ali pokazuje, nažalost, površnost i neprofesionalnost (da ne koristim druge izraze) odgovornih osoba i koliko nam je stalo do potencijalnih investitora koji mogu pokrenuti razvoj kraja uz Buško jezero- mišljenje je gospodina Sladoje.

Predsjednik Općinskog vijeća Tomislavgrad, profesor Mate Kelava, mišljenja je kako su vijećnici ispravno postupili glasajući za poništenje i drugog Natječaja i raspisivanje novoga. Ne vidi razloga zašto bi se smijenilo Povjerenstvo za Natječaj, jer dobro i odgovorno radi svoj posao.

Slično misli i načelnik Ivan Vukadin, napominjući da se članovi Povjerenstva biraju na mandat od četiri godine, te da bi se njegovom smjenom izgubilo puno vremena, a vremena nema, kratko nam je rekao načelnik Vukadin.

O razlozima poništavanja već dva Natječaja za dodjelu zemljišta oko Buškog jezera, načelnik u prošlom mandatu, za čije je vlasti i raspisan prvi natječaj, Zdravko Prka, kaže:

-Natječaj koji sam raspisao pred kraj mandata poništen je, po mom osobnom mišljenju, samo zato što je novoizabrana koalicijska vlast na samom startu "vladavine" htjela obezvrijediti sve ono što smo moja opcija i ja radili na pripremi uvjeta za investicije. Nije moralo tako biti, ali prihvaćam da većina uvijek donosi odluke. Očekivao sam da će ponovljeni Natječaj biti objavljen puno brže, ali se ta procedura oduljila i kulminirala opetovanim poništavanjem "svoga" natječaja. Predugo sam u ovom poslu i nikako ne mogu razumjeti odluku o poništavanju natječaja. Preozbiljni su projekti u pitanju da bi se odgovorni u općinskoj vlasti prema njima ovako neozbiljno i površno odnosili-kaže gospodin Prka.

 

Ovdje smo iznijeli kronologiju događanja, činjenice i izjave glavnih aktera, a na čitateljima je prosuditi „je li vrag u lijevom kolu ili desnom volu“, samo je očito da kola neće s mjesta!?

Tomislavcity.com