Javni natječaj za prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad | Hercegovina.Info

Javni natječaj za prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad

Javni natječaj za prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad
01. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, diplomirani pravnik ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - 4 (četiri) izvršitelja
02. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, diplomirani ekonomist ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - 5 (pet) izvršitelja
03. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, diplomirani inženjer računarstva ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja- 1 (jedan) izvršitelj
04. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, diplomirani politolog ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja -2 (dva)izvršitelja
05. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, diplomirani inženjer agrobiznisa i ruralnog razvitka ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskogsustava studiranja -2 (dva) izvršitelja
06. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, diplomirani agronom ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - 1 (jedan)izvršitelj
07. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, religijska pedagogija i katehetika ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja- 1 (jedan) izvršitelj
08. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, zemljopis - smjer Održivi razvoj turizma ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustavastudiranja - 1 (jedan) izvršitelj
09. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, socijalni radnik ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - 1 (jedan) izvršitelj
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte,preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Javni natječaj za prijem vježbenika u
Općini Tomislavgrad"

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Natječaj se nalazi ovdje >>>