Formiranje zdravstvenih vijeća - Poruke s okruglog stola u Tomislavgradu

Formiranje zdravstvenih vijeća - Poruke s okruglog stola u Tomislavgradu

...susreću i dali punu podršku inicijativi formiranja općinskog zdravstvenog vijeća.