Duvnjaci podižu spomenik gastarbajterima?

Tomislavgrad
Tomislavgrad
...u Tomislavgradu te Izvješće o izvršenju Proračuna općine Tomislavgrad za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2011.godine.


Vijećnici će također razmatrati Odluke o prenošenju na upravljanje i održavanje vodoopskrbnog sustava "Josip Jović" podsustav Roško Polje-vodosprema Stražnjica i distributivni cjevovodi s kućnim priključcima, Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu trgovinskih i ugostiteljskih objekata.

Također, razmatrat će se Prijedlog Odluke o postavljanju Spomenika duvanjskim gastarbajterima u Tomislavgradu, Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora O.Š.Stjepana Radića Prisoje o razrješenju ravnatelja O.Š. Stjepana Radića Prisoje, Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora O.Š.Stjepana Radića Prisoje o izboru i imenovanju ravnatelja O.Š.Stjepana Radića Prisoje.

Na sjednici će se razmatrati i Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća Starački dom Tomislavgrad, o izboru i imenovanju ravnatelja JU Starački dom Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća JU Kulturno-informativni centar Tomislavgrad o izboru i imenovanju ravnatelja JU Kulturno-informativni centar Tomislavgrad, Popuna stalnih radnih tijela i Izvješće o stanju sigurnosti PU-e i PP-e Tomislavgrad za 2010.godinu.

HercTG