Tisuće vjernika na seminaru na Kočerinu

Tisuće vjernika na seminaru na Kočerinu

Seminar je započeo u utorak 11. ožujka i traje tri večeri. Kočerinska crkva, premda je prostrana, postala je pretijesna da primi vjernike koji su pristizali iz različitih hercegovačkih župa i susjedne Dalmacije.

Predavanja i molitve na seminaru je predvodio fra Mario Knezović s temom „Isus je odgovor na pitanja moja života". Na seminaru su pjevali framaši s Kočerina i Posušja. Procjenjuje se da je u tri dana na seminaru sudjelovalo oko 4.000 vjernika.

Franjo Markić/kocerin.info