Stolac: Sajam Hercegovački plodovi Mediterana

Stolac: Sajam Hercegovački plodovi Mediterana
Ovo je već 8. po redu sajamska manifestacija koja je postala tradicionalna, a točno održavanje je predviđeno za 9. i 10. listopad/oktobar. U središtu održavanja, kao što sami naziv kaže, biti će šipak-nar, smokva i maslina te njihove prerađevine. Budući da je prepoznat rad i volja pokretača uslijedile su određene potpore (Japan-univerzalna sušara kapaciteta 150 kg, Italija- kompletna linija za maslinovo ulje kapaciteta do 100 kg na sat. Budući da u proteklom razdoblju nije bilo značajnih poticaja i potpore od strane države, proizvođači su sami podizali nasade bez obzira na sve poteškoće na koje su nailazili. Dovoljna prepreka je recesija, za vrijeme koje je ipak podignuto na desetine hektara nasada. Nova nada za bolji rad se vidi u stabilizaciji države i približavanju EU pa se i dalje vjeruje da će se moći živjeti od šipka, smokve i masline.
Ne treba izostaviti značaj smilja koji je sve više poznat u čitavoj Hercegovini. Bolje rečeno, zahvatila ju je smiljomanija, jer je ono toliko profitabilno da su zasađene stotine hektara a njihov udio samo raste. Prošle godine proizvođači su u otkupu zaradili između 6 i 7 milijuna KM, što pokazuje da se mogu ostvariti veliki rezultati, a to će se pokazati i na simpoziju ,,Smilje" u dane sajma (petak). Ponosni smo da je iz naše sredine krenuo prva jezgra razvoja proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja, da bi danas imali skoro cijelu mediteransku Hercegovinu zasađenu smiljem.

Pozivamo sve zainteresirane koji žele biti izlagači na sajmu, da se obrate na kontakt:
Tel/fax 036 853 159
Mob: 063 353 688
e-mail: [email protected]

Glavni organizatori sajma su:
Udruga Hercegovački plodovi Mediterana
Javna Ustanova Radimlja