Otklanjaju se prepreke za dovršetak ceste Stolac - Neum

neum stolac
neum stolac

... Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH. Za izdavanje odobrenja za građenje vezano uz magistralne ceste i željezničke pruge te objekte na njima nadležno je Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Međutim, kako je pri izgradnji navedenih objekata u bivšoj državi rijetko vođen postupak rješavanja imovinskopravnih odnosa, pa se nije u zemljišnim knjigama vodila ni stvarna evidencija vlasništva zemljišta, teško je u postupku ishođenja odobrenja za građenje, prema postojećem Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta, utvrditi propisano pravo gradnje.

Novim prijedlogom zakonskih izmjena omogućile bi se jednostavnije procedure za izdavanje odobrenja za rekonstrukciju magistralnih cesta i objekata na njima. Tako bi se mogli realizirati planirani projekti ne čekajući procese utvrđivanja prava građenja koji bi možda trajali i više godina.

Vlada FBiH ranije je podržala inicijativu za osiguranje kreditnih sredstava kod međunarodnih financijskih institucija u iznosu do 150 milijuna eura za program koji uključuje ukupno 103,38 milijuna eura od Svjetske banke (SB) i Europske investicijske banke (EIB) za financiranje projekata modernizacije cestovnog sektora FBiH.

Projekt se sastoji od nekoliko malih i srednje velikih investicija, uključujući radove na završetku izgradnje magistralne ceste M17.3 Neum - Stolac u ukupnoj dužini od 32,9 kilometara.

Ovo se odnosi i na izgradnju trećih trakova za spora vozila (ukupne dužine 40 km na 8 dionica magistralnih cesta), rekonstrukciju kolničke konstrukcije, korekciju osovine (ukupno 18 km na 5 dionica magistralnih cesta, gdje će se korekcija osovine raditi na samo jednoj dionici u ukupnoj dužini od 1 km), rekonstrukciju triju tunela (ukupne dužine 1,86 km), rekonstrukciju sedam mostova (ukupne dužine 0,55 km) te intervencije na poboljšanju cestovne sigurnosti, odnosno rekonstrukciju raskrižja koja su klasificirana kao "crne točke" na magistralnim cestama, sveukupno njih devet. Još uvijek aktualni zakon propisuje da se uz zahtjev za rekonstrukciju postojeće građevine prilaže projekt izvedenog stanja, izvod iz katastra, dokaz prava građenja, izvod iz detaljnog planskog dokumenta na osnovi kojeg se može utvrditi da građevina nije predviđena za uklanjanje, tri primjerka glavnog projekta za građevinu, pisano izvješće o obavljenoj reviziji glavnog projekta, suglasnosti, odnosno mišljenja potrebna s obzirom na prirodu namjeravane rekonstrukcije te detaljni plan upravljanja građevinskim otpadom.

Večernji list BiH