Školski sindikati ZHŽ traže primjenu kolektivnog ugovora

...zaključeno je na zajedničkom sastanku sindikalnih vodstava zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.

Budući da se novi sporazum nije postigao, logično je da se ponovno aktivira kolektivni ugovor, drže sindikati prosvjetara, ističući kako bi se ponovnom primjenom kolektivnog ugovora plaće trebale povećati za najmanje 150 KM, regres s 400 na 560 KM, a topli obrok bi umjesto dosadašnjih 8 ubuduće bio 12 KM po radnom danu.
RŠB