FOTO  Započela realizacija višemilijunskog projekta u Širokom Brijegu

Započela realizacija višemilijunskog projekta u Širokom Brijegu
Projekt rekonstrukcije sustava za navodnjavanje na području Općine Široki Brijeg je pripreman kao pod-projekt naziva „Mostarsko blato" u sklopu Projekta razvitka sustava za navodnjavanje u BiH.

Nakon višegodišnjih priprema Svjetska banka je polovicom 2012. godine odobrila financiranje pod-projekta rekonstrukcije sustava za navodnjavanje na području Općine Široki Brijeg. Ukupni radovi sanacije i rekonstrukcije kanala su podijeljeni po područjima u četiri LOT-a: LOT 1. Akvadukt preko rijeke Lištice u Borku; LOT 2. Dionica glavnog kanala: Vrelo Borak - Buk - Uzarići - Jare - Biograci; LOT 3. Dionica glavnog kanala: Akvadukt u Borku - Oklaji - Trn - Zavoznik - Mokro - Turčinovići; LOT 4. Kanali na području Knešpolja, Gornjeg i Donjeg polja (Orovnik) i Žvatića. Ukupna vrijednost ugovorenih radova u sva četiri LOT-a iznosi oko 5,5 milijuna KM, a izvođači radova su HERING d.d. Široki Brijeg (za LOT-ove 1,2 i 3) i AMITEA d.o.o. Mostar (LOT 4). Ova financijska sredstva su nepovratna za Općinu, s tim da je obveza Općine bila da riješi imovinsko-pravne odnose i potrebne dozvole za radove na rekonstrukciji sustava, te da koordinira realizaciju projekta na terenu i potakne formiranje i rad udruga korisnika vode. Potpisanim ugovorima je predviđeno da će se radovi izvoditi u narednih 18 mjeseci.

U sklopu priprema za izvođenje navedenog projekta u 2013. godini formirano je i registrirano pet udruga korisnika vode: UDRUGA KORISNIKA VODE DONJA TERASA (kanal prema Biogracima), UDRUGA KORISNIKA VODE KNEŠPOLJE, UDRUGA KORISNIKA VODE GORNJA TERASA (kanal prema Turčinovićima), UDRUGA KORISNIKA VODE KANALA DOBRIČ i UDRUGA KORISNIKA KANALA OROVNIK I GORNJI BORAK. Ispred Općine Široki Brijeg je u sklopu priprema ovog projekta predloženo i planirano proširenje sustava za navodnjavanje na područje Ljutog Doca. Do sada je za taj dio sustava izrađeno i odabrano projektno rješenje, a mogućnost financiranja će ponovno biti razmatrana ukoliko se uspješno realizira prva faza projekta i na raspolaganju bude nepotrošenih sredstava u sklopu ukupnog projekta (IDP) koji se provodi u BiH.

Realizacijom ove kapitalne investicije će se rekonstruirati svi ključni objekti sustava i glavni kanali za navodnjavanje, uspostaviti će se učinkovit način održavanja i upravljanja hidro-melioracijskim sustavom čime će se značajno povećati mogućnost navodnjavanja zemljišta kao glavni preduvjet za povećanje poljoprivredne proizvodnje.