Širokobriježanin dobio Heleza na vrhovnom sudu

Postrojavanje postrojbi HVO-a.
Postrojavanje postrojbi HVO-a.
... tužio Ministarstvo za pitanja branitelja FBiH. U svojoj tužbi je naveo kako mu nije data mogućnost da i on u postupku revizije bude saslušan, što, po njegovom odvjetniku, predstavlja povredu Zakona o upravnom postupku, prema kojem se prije donošenja rješenja stranci mora pružiti mogućnost da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje su važne za njegovo donošenje. Nadalje, B. A. je u tužbi naveo da revizorski tim za kontrolu koji je njega kontrolirao nije formiran u skladu sa zakonom, jer jedan od članova tima nije bio pripadnik Armije RBiH, HVO-a ili policije, kako nalaže Pravilnik o formiranju revizorskih timova.

Povreda Zakona

Vrhovni je sud FBiH kolovoza 2013. presudio u njegovu korist. Našao je kako je rješenje kojim se B. A. ostavlja bez prava donijeto na osnovu članova Zakona o reviziji (član 7. stav 2 i član 9) za koje je Ustavni sud FBiH našao da nisu u skladu s Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

"Imajući u vidu činjenicu da tužitelj (B. A.) uopće nije učestvovao u provedenom postupku na bilo koji način, povrijeđen je Zakon o upravnom postupku, s obzirom na to da u konkretnom slučaju, postupanjem tuženog (Ministarstvo za braniteljska pitanja), nije omogućeno da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje neosporenog rješenja, protiv kojeg mu je samo ostavljena mogućnost podnošenja tužbe u upravnom sporu. Na ovaj je način nesumnjivo povrijeđeno načelo upravnog postupka, načelo materijalne istine... Pored toga, suprotno je načelu saslušanja stranke ako sa utvrđenim činjeničnim stanjem nadležni ne bi upoznao stranku, bez obzira na to što je ono, po ocjeni organa, potpuno i pravilno utvrđeno", naveo je Vrhovni sud FBiH u obrazloženju presude.

Primijetimo, dobar dio bivših branitelja koji su revizijom izgubili status i novčane naknade nisu ni znali da se na njima provodi revizija. Saznali bi to tek kad odu u banku ili na bankomat po svoj novac. No, sad se Ministarstvo za boračka pitanja dosjetilo, pa naknadno saslušava one koje izvodi iz prava. I to, kako je ministar za boračka pitanjaZukan Helez naredio u svojoj instrukciji o uzimanju izjave za zapisnik (od 17. rujna 2013): "Uz izjavu u prilogu nije potrebno dostavljati bilo kakvu dokumentaciju koju stranka dostavi na uvid, potrebno je samo uzeti izjavu stranke na zapisnik revizorskog tima...".

2.060 upravnih sporova

Kako god, na Vrhovnom sudu FBiH na tisuće je tužbi osoba koje su izvedene iz prava, pa je ministar Helez zatražio da se u budžetu za 2014. godinu osigura 4.850.000 KM za isplate po pravosnažnim presudama protiv njegovog ministarstva. Osim toga, u informaciji za Vladu FBiH je naveo da će za troškove po upravnim sporovima u narednom periodu trebati 1.000.000 KM, ne računajući obustavljene isplate pripadnicima braniteljske populacije za period 2011 - 2013. Prema evidenciji kojom raspolaže, napisao je, do 30. lipnja 2013. pred Vrhovnim sudom FBiH pokrenuto je 2.060 upravnih sporova, a okončano ih je 18, te mu za realizaciju presuda Vrhovnog suda FBiH treba u budžetu osigurati 1.500.000 KM."

(Oslobođenje)