Novi park u Širokom, uz rijeku prema Borku!?

Novi park u Širokom, uz rijeku prema Borku!?

Igrala za djecu su donirana od turske vojske koja je u sastavu SFOR-a u BiH, dok radove obavlja tvrtka Coming iz Širokog Brijega.

 

 

 

 

ABCportal.info (FOTO Ivan RAMIĆ)