FOTO  ‘Građani i novinari zajedno u borbi za istinu’ i na ulicama Širokog Brijega

Foto: Domagoj Ledić

Inače, ova javna kampanja je zajednička akcija Omladinske novinske asocijacije u BiH i Vijeća za tisak u BiH koja ja organizirana na ulicama 25 gradova širom Bosne i Hercegovine, piše JABUKA.tv

Dvosatnom uličnom akcijom članovi LT Široki Brijeg ONAuBiH-a su anketirali građane koliko su upoznati sa svojim pravima i koliko su zadovoljni izvještavanjem samih medija, te im dijelili promo materijale Vijeća za tisak u BiH (Kodeks za tisak i online medije, Žalbena procedura) i časopis Karike kojeg uređuju članovi ONAuBiH.

- Ovom javnog kampanjom smo prvenstveno željeli upoznati građane sa njihovim pravima na žalbu Vijeću za tisak u BiH ukoliko se suočavaju sa neistinitim, neprofesionalnim i huškačkim izvještavanjem tiskovina i online medija. Osim toga željeli smo ih informirati o slobodi izražavanja i odgovornosti novinara, kazao je Ivan Kraljević, koordinator LT Široki Brijeg ONAuBiH-a, te dodao kako je istinita vijest obveza svakog novinara, odnosno pravo građanina.

Sve su veći pritisci na slobodno medijsko izvještavanje, veliki broj novinara radi za mala primanja ili bez ugovora, sve su češći fizički napadi na novinare, a na žalost, i ubojstva novinara. U posljednjih deset godina, ubijeno je preko 1.000 novinara diljem svijeta. Građani trebaju biti svjesni da je svaki pritisak na novinare i gušenje slobode informiranja napad na demokratski razvoj društva i razvoj građanskih prava i sloboda.