FOTO  Krizma u župi Široki Brijeg

U svojoj propovijedi biskup je krizmenicima govorio o darovima Duha Svetoga te im napomenuo kako je važno živjeti svoju vjeru a ovaj današnji sakaramenat neka im bude putokaz kroz život.ABCportal.info