Saznali smo što donosi novi Zakon o koncesijama u HNŽ-u

... što predstavlja pomak u ovoj oblasti. Samim pojednostavljenjem postupka dodjele koncesija omogućiti će se bolja naplata i punjenje proračuna HNŽ-a, što je njegova osnovna korist. Zakon će također omogućiti da se stvore preduvjeti da se svi oni koji vrše nelegalnu eksploataciju i korištenje prirodnih resursa uvedu u okvire zakona, a ako to ne žele biti će zatvoreni.

U Ministarstvu navode da su prošle godine usvojili i dva prateća zakona koja omogućavaju bolju provedbu Zakona o koncesijama, a to su Zakon o rudarstvu i Zakon o geološkim istraživanjima. Također su u okvire zakona stavili i obnovljive izvore energije koji su trenutno trend i za čije projekte vlada velik interes.

„Nadamo se da će za predmete koncesija kojima se bave druga ministarstva također biti usvojeni zakoni koji moraju pratiti ovu oblast kako bi Zakon o koncesijama HNŽ bio što kvalitetnije proveden i u praksi. Veliko olakšanje predstavlja i usvajanje prostornih planova općina na području HNŽ jer to je predstavljalo jednu od osnovnih brana za dodjelu koncesija i otežavalo život gospodarstvenicima i potencijalnim investitorima i to ne samo u ovoj oblasti", ističe ministar Zagorčić.

U Ministarstvu smo saznali kojih pet promjena donosi zakon

Prvo, definirati će se predmeti koncesija za koje po samoinicijativnoj ponudi nije potrebno raspisati javni poziv, a isto tako biti će definirani predmeti koncesija od posebnog interesa za županije i ostali predmeti za koje je obavezan javni poziv. Za pojedine predmete koncesija je ustanovljeno da javni poziv predstavlja glavnu kočnicu jer se ulože znatna financijska sredstva i nekada se potroši više od godine u prikupljanju dokumentacije.

Na kraju bi sve to išlo na javni poziv što u teoriji omogućava onim najjačima da naprave monopol, a one koji su to sve prikupili stavlja u podređen i neravnopravan položaj. Dakle, dokumentacija ostaje ista i sve je transparentno, ali ne ide se na javni poziv. Takvi predmeti su posebno u oblasti rudarstva. S druge strane voda za piće, zlato, srebro, nafta i sl. će obavezno ići po javnom pozivu.

Druga promjena koju će ovaj zakon donijeti će biti drugačiji sustav naplate same koncesijske naknade. Ona i sada ostaje u formi jednokratne i godišnje, ali jednokratna će biti značajno smanjena, a godišnja će s druge strane biti povećana tj. iznos jednokratne naknade koji je bio prije, koncesionar će sada platiti u vidu godišnje naknade u obrocima za vrijeme trajanja koncesije.

Treća promjena je da sada jedinice lokalne samouprave moraju dati suglasnost, a ne mišljenje, ali isto tako obavezni su odgovoriti u roku 45 dana inače se smatra da je suglasnost dana i na taj način je spriječeno da nečiji papiri godinama stoje u ladici.

Četvrta velika promjena je ta da pola novca koje dobije jedinica lokalne samouprave mora biti utrošeno na području gdje se predmet koncesije nalazi. Na taj način se omogućava da oni ljudi koji zaista i jesu pogođeni korištenjem nekog prirodnog resursa dobiju i neku korist od toga.

To će puno značiti građanima koji žive u blizini tog prirodnog resursa koji je dat na korištenje i olakšati će posao privrednicima i investitorima. Mnogo puta se pokazalo da je lokalna zajednica napravi najveći problem, a iz razloga jer nisu imali neku korist od toga.

Peta velika promjena oko koje je bilo najviše rasprava je komisija za koncesije. Po novom zakonu jedinice lokalne samouprave će dostaviti listu stručnjaka Skupštini HNŽ-a, a i Skupština HNŽ će raspisati javni natječaj za takve stručnjake. Ustanoviti će se jedna široka lista stručnjaka sa koje će se uzimati stručnjaci za svaki predmet koncesije posebno.

To u principu znači da se za svaki pojedini slučaj formira posebna komisija sa već postojeće liste stručnjaka koju je potvrdila Skupština. Komisija broji pet ljudi među kojima moraju biti zastupljeni i ljudi koje je predložila i jedinica lokalne samouprave. Cijeli postupak provodi nadležno ministarstvo i značajno ga ubrzava.

Komisija nije plod dogovora političkih stranaka nego stručno tijelo i neće se moći dogoditi da npr. postupak vođenja procesa dodjele koncesije za neki kamenolom vodi komisija u kojoj nema ni geologa ni rudarskog inženjera, tj. da takvu koncesiju dodjeljuju ljudi koji nisu iz struke. Ona ima ulogu koja je jasno definirana i ne bavi se odlukama, tj. komisija isključivo sagledava činjenično stanje i prezentira ga Vladi koja donosi odluke.

Izvor: hum.ba