Radovi na prometnicama rijetkost, a njihovo stanje očajno

Radovi na prometnicama rijetkost, a njihovo stanje očajno
Zbog nedostatka sredstava, jer se godišnje prenamijeni oko milijun konvertibilnih maraka, javljaju se problemi oko saniranja postojećih prometnica, dok izgradnja novih ostaje tek mrtvo slovo na papiru.

Nemogućnost popravka

Kako se navodi u izvješću Uprave za inspekcijske poslove, nakon velikih vremenskih nepogoda izbijaju udarne rupe po kolniku, dolazi do uništavanja bankina, velikih količina odrona, klizišta, narušavanja stabilnosti kolničke konstrukcije, pa čak i nemogućnosti odvijanja prometa.

- Potrebno je hitno intervenirati sa službama za održavanje te uvijek imati u pripravnosti materijalno-tehnička sredstva za održavanje ceste na zadovoljavajućoj razini sigurnosti odvijanja prometnog procesa, stoji, između ostaloga, u izvješću. Prema riječima inspektora Jerke Bobana, tu je i problem manjka zakonske regulative, koji bi se uskoro trebao riješiti donošenjem županijskih propisa koji bi se uskladili s novim zakonom o cestama. Opterećenje za održavanje cesta su neriješeni imovinsko-pravni problemi na gotovo svim regionalnim cestama. Upravi za ceste nisu poznati dokumenti poput građevinske i uporabne dozvole za postojeće ceste, a za ceste koje su izgrađene prije rata nedostaje potrebna projektna dokumentacija. Prema riječima Vinka Romića, ravnatelja Uprave za ceste ZHŽ-a, problem je prisutan i na magistralnim cestama, ne samo u ZHŽ-u, a nužno bi bilo osigurati financijska sredstva i provesti proceduru otkupa zemljišta. A kada govorimo o starosti, velik dio prometnica izgrađen je prije trideset godina s niskim tehničkim standardima, a problem stvaraju i ilegalni priključci na ceste. Inspekcija za ceste je radila i na lociranju te uklanjanju objekata na crno (znakova informacija - reklamnih panoa) u cestovnom, zaštitnom pojasu regionalnih cesta u ZHŽ-u.

Reklamni panoi

Odobrenje za postavljanje znakova informacija izdaje Uprava za ceste ZHŽ-a uz ugovor kojim regulira plaćanje godišnje naknade za izlaganje reklame, a obuhvaćene su sve regionalne ceste Zapadnohercegovačke županije. - Takvi objekti još postoje unutar gradova, a na čijem bi uklanjanju trebala raditi općinska inspekcija, stoji u izvješću. Ukupno je obrađena 61 lokacija u cestovnom pojasu, od toga su podnesena 33 zahtjeva za legalizaciju postojećih reklamnih panoa, izdano je 38 odobrenja i uklonjeno je 19 panoa.

Cilj je bio kontinuirano pratiti stanje cestovnog, zaštitnog pojasa, stanje kolnika te osigurati sigurniju cestu u smislu, kako tehničkih elemenata ceste, tako i vidnoga polja vozača, a posebno na konfliktnim mjestima (križanja, unutarnji dijelovi zavoja, zabranjene zone).

Ana Buntić | Večernji list