Potpisan Sporazum između Vlade Županije Zapadnohercegovačke i sindikata osnovnih i srednjih škola u ŽZH

Potpisan Sporazum između Vlade Županije Zapadnohercegovačke i sindikata osnovnih i srednjih škola u ŽZH
potpisan Sporazum o visini i rokovima isplate bruto plaće i naknada iz osnova materijalnih prava uposlenih u javnim osnovnim i srednjim školama u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Sporazum su potpisali, u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke dr. Zvonko Jurišić, te u ime Sindikata g. Goran Džajić i g. Goran Skoko.

vladazzh.com