Vijeće mladih općine Posušje službeno počelo sa radom

Vijeće mladih općine Posušje službeno počelo sa radom
Na samoj sjednici bilo je prisutno šest članova Upravnog odbora od ukupno osam,te predsjedavajući skupštine kao i drugi članovi skupštine.Sjednicu je vodio predsjednik Vijeća mladih općine Posušje,Mate Lončar.Dnevni red, koji je jednoglasno usvojen, se uglavnom odnosio na relevantne probleme sa kojima se Vijeće mladih susreće u svojim prvim koracima rada, kao što je primjerice adekvatan prostor unutar kojeg će Vijeće djelovati,te je naglaseno kako niti jedna od udruga mladih u općini Posušje nema svoj adekvatan prostor. Osim toga, napravljen je detaljan osvrt na Osnivačku skupštinu i zahvaljeno je jos jednom svima koji su sudjelovali u formiranju Vijeća. Također su iznesene i usvojene mnoge ideje za što efikasniji daljnji rad Vijeća, a raspravljalo se i o mogućim projektima koje Vijeće ima namjeru u što skorijem vremenu realizirati.

Budući da je suradnja ključ dobrog uspjeha, dogovoreni su susreti sa Vijećem mladih općine Široki Brijeg, te Vijećem mladih općine Tomislavgrad. Kroz nekoliko narednih dana članice će utvrditi poslovnik o radu Upravnog odbora, kojeg će se Upravni odbor i pridržavati u svom radu,a poslovnik će odrediti funkcije tajnika i dopredsjednika Vijeća.Imenovano je povjerenstvo za pripremu sjednica upravnog odbora,koje se sastoji od tri člana,te je usvojena odluka slanju zahtjeva za razdvajanjem povjerenstva za mlade i ravnopravnost spolova ispred Općinskog Vijeća općine Posušje,kako bi se stvorilo povjerenstvo za mlade,te se time poboljšao rad vijeća i dikretna komunikacija mladih sa lokalnom vlasti, zatim kako bi se ozbiljnije krenulo sa riješavanjem problema sa kojima se mladi susreću. Bitno je naglasiti kako je sjednica protekla u najboljem redu, te na zadovoljstvo svih prisutnih delegata. Ponosni smo što je Vijeće mladih napokon službeno krenulo sa svojim radom i očekujemo da će ovakav timski rad uskoro polučiti visoke rezultate na dobrobit svih građana Posušja.Upravni odbor će se ponovo sastati tokom sljedećeg tjedna, priopćeno je iz Vijeća mladih općine Posušje.

www.jabuka.tv