OTVORENO PISMO: Nigdje u svemiru, samo u školi u Posušju

Posušje
Posušje

U gore navedenoj školi postoji odjeljenje sačinjeno od djece s teškoćama u razvoju iliti djece s posebnim potrebama. Sukladno članku 52. Zakona o osnovnom školstvu ŽZH (NN, 6/04), ova škola u rad s djecom s posebnim potrebama mora uključiti defektologa i logopeda.

            Prošle godine, 12. kolovoza 2009. godine, u Dnevnom listu objavljen je natječaj za nova radna mjesta u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića i tada su se tražili logoped, defektolog i psiholog.

            U Obavijesti od 28. rujna 2009. godine, koju potpisuje ravnatelj škole Vjekoslav Tomić,  stoji kako je Školski odbor na sjednici održanoj 02. rujna 2009. godine, donio odluku o primanju dvoje kandidata na mjesto defektolog-rehabilitator i defektolog-logoped. Jedan kandidat, je odustao, drugi je primljen na neodređeno.

 Ja sam obijena jer Vlada i ministarstvo (financija, op.a.) ne dozvoljavaju ugovor o djelu. Posjedujem dokumentaciju potpisanu od strane ministra financija Vjekoslava Bakule koja to negira.

            Sukladno članku 66. Zakona o osnovnom školstvu (NN, 6/04) i članku 61. Statuta Osnovne škole Ivana Mažuranića u Posušju, učitelji i stručni suradnici biraju se na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Školski odbor na obrazložen prijedlog ravnatelja škole.

            Na gore navedenoj sjednici, ravnatelj Tomić je članovima Školskog odbora kazao kako ja nemam papire (posjedujem dokumentaciju koja potvrđuje kako sam predala svu potrebitu dokumentaciju navedenu u natječaju) i ne mogu biti primljena, a tek poslije u Obavijesti navode ugovor o djelu i kako nisam priložila verificiranu diplomu, koja se nije ni tražila natječajem.

            Također, prema saznanjima koja su izrekli neki članovi školskog odbora, ravnatelj Tomić je kazao kako osoba, naknadno identificirana kao fizioterapeut, mora biti primljena jer je tako kazao ministar Vjekoslav Čamber, radila je kod fra Joze Zovke i ima položen DPPO,  a članovi Školskog odbora NISU imali uvid u njezinu dokumentaciju.

            Obzirom je nestručna osoba primljena na mjesto defektologa u rad s djecom s posebnim potrebama i predstavlja se  kao fizioterapeut-rehabilitator i čak rehabilitator, oštro sam reagirala uputivši dopise na više od dvadeset adresa širom Županije Zapadnohercegovačke i Federacije BiH.

            Ministar Vjekoslav Čamber odgovorio mi je kako je sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 15/09.) propisano kako na radnom mjestu učitelj za tjelesno invalidne učenike i učenike s drugim utjecajnim teškoćama u razvoju, pored diplomiranog defektologa-učitelja razredne nastave, profesora defektologa, smjer tjelesna invalidnost i profesora defektologa, smjer opći, odgojno-obrazovni i rehabilitacija, može raditi i diplomirani fizioterapeut.

            Ono što je ministar zaboravio navesti jest, kako je ova promjena pravilnika napravljena NAKON ŠTO JE FIZIOTERAPEUT PRIMLJEN NA POSAO i to objavom u Narodnim novinama 10. rujna 2009.godine, stupilo je na snagu osam dana nakon objave, dakle 18. rujna 2009. godine, odnosno čak 16 DANA NAKON SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA I 36 DANA NAKON OBJAVE  NATJEČAJA     

            Zakone i njihove izmjene i dopune potvrđuje Skupština ŽZH. Pravilnike i njihove izmjene i dopune ministri donose samostalno, potvrđuje ih Vlada ŽZH, ali moraju proći proceduru davanja mišljenja od strane Ureda za zakonodavstvo Vlade ŽZH pa čak i Ministarstva uprave i pravosuđa ŽZH.

            Ministar Čamber NIJE uputio izmjenu gore navedenog pravilnika na mišljenje Uredu za zakonodavstvo.

             U istom odgovoru, parafraziram, ministar Čamber mi odgovara kako se angažiranje vanjskog suradnika vrši samo ako se nikako ne može osigurati rad djelatnika koji je u radnom odnosu dok radi. Upravo zbog toga je razvidno kako sam mogla biti primljena jer se nitko tko udovoljava uvjetima natječaja za mjesto defektologa-rehabilitatora, nije niti prijavio.

 

            Nakon ovog odgovora uputila sam ministru Čamberu novi dopis u kojem zahtijevam od njega bilo kakav dokument koji će dokazati educiranost fizioterapeuta za rad s djecom s posebnim potrebama kao defektolog u razrednoj nastavi. Do danas nisam dobila nikakav odgovor.

 

            Sukladno članku 2. Zakona o Vladi ŽZH, ministri za svoj rad odgovaraju predsjedniku, sukladno Ustavu i zakonu. Rukovodeći se time, uputila sam dopis predsjedniku Vlade Zvonki Jurišiću u kojem ga upozoravam kako ministar Čamber čini protuzakonitu radnju retroaktivno primjenjujući izmijenjeni Pravilnik. U uredu predsjednika tvrde da nisu nadležni?!

            U odgovoru OMBUDSMAN-u koji je potpisao predsjednik Školskog odbora Milan Penava, razvidno je kako se  također poput ministra Čambera, poziva na gore navedeni Pravilnik.

            Dakle, i ministar Čamber i predsjednik Školskog odbora Penava i ravnatelj škole Tomić uporno i protuzakonito se pozivaju na Pravilnik donesen NAKON primanja fizioterapeuta u radni odnos i koji se ne smije i ne može RETRAKTIVNO primjenjivati.

            Posjedujem dokumentaciju koja potvrđuje kako fizioterapeut ne može raditi kao defektolog-učitelj, a sastoji se od odgovora gospodina Harisa Čolakovića, dipl.fizioterapeuta, predsjednika Udruženja/Udruge visokoobrazovanih-diplomiranih fizioterapeuta u BiH i gospodina Amera Ovčine, dipl.med.teh., predsjednika Udruženja zdravstvenih radnika FBiH, koji apsolutno odbacuju svaku mogućnost rada fizioterapeuta kao defektologa-učitelja jer za to nije educiran. Također navode kako fizioterapeut s položenom pedagoškom grupom predmeta (op. DPPO), može konkurirati samo za poslove u Srednjim medicinskim školama koje obrazuju fizioterapeutske tehničare.

            Sukladno pisanim odgovorima ministra zdravstva FBiH prim.dr. Safeta Omerovića, ministra zdravstva ŽZH dr. Borisa Grizelja kao i dekana Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru prof.dr. Mladena Mimice, razvidno je kako ne postoji stručni naziv fizioterapeut-rehabilitator.

            Protuzakonitim uposlenjem fizioterapeuta na mjesto defektologa za rad s djecom s teškoćama u razvoju i protuzakonitom izmjenom pravilnika koja dozvoljava apsolutno needuciranoj i nestručnoj osobi rad s djecom s teškoćama u razvoju, grubo su prekršena prava djece s teškoćama u razvoju koja su im između ostaloga zagarantirana i Konvencijom o pravima djeteta kojoj je i BiH supotpisnica, a direktno je prekršen članak 23. stavak 2. Konvencije kojim se djetetu s teškoćama u razvoju osigurava djelotvoran pristup obrazovanju i stručna izobrazba.

            Nadalje, stručni suradnici u osnovnim školama su pedagog, psiholog, logoped i defektolog, što je i propisano raznim zakonskim aktima poput:

-                Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ŽZH (NN,3/09),

-                Zakona o osnovnom školstvu ŽZH (NN, 4/06),

-                Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama u osnovnim i srednjim školama ŽZH (NN, 8/06),

-                Nastavnog plana i programa na hrvatskome jeziku za osnovne škole za učenike/učenice s posebnim potrebama, donesen 05. veljače 2010. godine,

-                Statuta Osnovne škole Ivana Mažuranića u Posušju (br.270/09).

            Sukladno članku 3. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, razvidno je kako s djecom s posebnim potrebama kao učitelj može raditi isključivo defektolog , a u predmetnoj nastavi stručna osoba iz članka 2. koja ima i dopunsko defektološko obrazovanje.

            Ukoliko prošle godine nisu primili defektologa-učitelja, morali su primiti učitelja razredne nastave koji bi položio dopunsko defektološko obrazovanje, u za to zakonski predviđenom roku.

U Županiji Zapadnohercegovačkoj, jedino Osnovna škola Ivana Mažuranića ima uposlenog fizioterapeuta na mjesto defektologa, a ostale škole s područja županije ili ga nemaju ili surađuju s njima van školskog sustava ili ga imaju. Općenito se čude i zgražaju nad uposlenjem fizioterapeuta.

Glavni prosvjetni inspektor gospodin Željko Mikulić, posjetio je školu i ravnatelja Tomića, zaključio je kako su se dogodile nepravilnosti, kako je natječaj prekršen i mora se poništiti, kako je nestručna osoba protuzakonito primljena, općenito taj posao ne može raditi fizioterapeut.

Međutim, ministar Čamber nije htio potpisati takvo rješenje.

Koliko god se ministar prosvjete Čamber trudio promijeniti sve pravilnike koji će pokrivati protuzakonito uposlenje fizioterapeuta, nije ga uvrstio među stručne suradnike u Nastavom  planu i programu kojeg je potpisao gotovo pet mjeseci, nakon što je primljen  fizioterapeut u rad kao učitelj djece s teškoćama u razvoju. Spominje samo učitelje, učitelje defektologe (edukatore rehabilitatore) i stručne suradnike škola. Nigdje fizioterapeuta pa ni radnog terapeuta.

            Prošle godine o svemu sam upoznala i javnost, jedan članak je objavljen u Večernjem listu, a drugi na portalu Poskok.info. 

            Otkada upozoravam na nepravilnosti u radu ministra Čambera, Osnovne škole Ivana Mažuranića, odnosno Školskog odbora i samog ravnatelja, doživjela sam razne uvrede i objede na svoj račun pa i obitelji, od strane kolektiva škole, ravnatelja, ministra pa i člana obitelji uposlenog fizioterapeuta.

U kolektivu ove škole moglo se čuti, između ostalog, kako mi ne valja diploma i da imam problema s alkoholom pa me zato nisu primili.

            Rečeno mi je i kako moram biti član HSP-a i riješeno bi mi bilo radno mjesto, a članak 82a. Zakona o osnovnom školstvu ŽZH kaže kako je u školama zabranjeno djelovanje političkih stranaka.

Osobito je nekorektan ravnatelj Tomić prema meni. Galami i vrijeđa me kada god spomenem kako fizioterapeut ne može raditi u kao defektolog i učitelj u osnovnoj školi. Najčešće spominje kako mene ne briga koga je ON zaposlio.

Suprug uposlenog fizioterapeuta čak se narugao na moj račun kako sam udata za čovjeka u invalidskim kolicima i prijeti tužbama.          

            Objavom ovogodišnjeg natječaja u kojem se ne traže stručni suradnici, grubo su prekršena prava potencijalnih stručnjaka (logopeda i defektologa), jer zakon obvezuje školu na njihovo uključivanje u rad s djecom s posebnim potrebama, kao i prava djece s kojima isti moraju raditi.

            Držim kako su moja prava prekršena time što se nisam mogla ponovno prijaviti i čak biti primljena na određeno ili neodređeno, jer je prošle godine NESTRUČNA OSOBA PROTUZAKONITO PRIMLJENA NA NEODREĐENO I ZAUZELA  MJESTO SVAKOME TKO JE KVALIFICIRAN I EDUCIRAN.

            Posjedujem i odgovor Udruge civilnih invalida ŽZH Podružnica Posušje u  kojem se ističe kako je nekvalificirana i nestručna osoba, uposlena za rad s djecom s posebnim potrebama kao učiteljica i koji me mole da i dalje kao defektolog, javno iznosim i ukazujem na prava djece s posebnim potrebama.

            Posjedujem dokument koji dokazuje koliko je zanimanje defektologa deficitarno u općini Posušje gdje ga uopće nema, kao i cijeloj ŽZH, a izdala ga je Služba za zapošljavanje Podružnica Posušje.

       

            Također po naputku ministra Čambera, u srednjoj strukovnoj školi u Posušju, na mjesto defektologa primljen je radni terapeut koji također nema kvalifikacije za rad s djecom s teškoćama u razvoju kao nastavnik predmetne nastave. Roditelji djece koja su prošle godine trebala poći u srednju školu za zanimanje pomoćni trgovac, pitali su me bi li htjela raditi s njihovom djecom, jer defektologa NEMA. Ravnatelj Darko Polić je kazao kako treba kontaktirati ministra Čambera. Nakon nekoliko dana nazvala sam ravnatelja koji mi je kazao kako je ministar Čamber poručio „ja ne mogu", nakon nekoliko dana ponovno upošljava nestručnu osobu koja je, također, radila kod fra Joze Zovke.

U dogledno vrijeme, fizioterapeut i radni terapeut odlaze na rodiljni dopust pa se sukladno dosadašnjim iskustvima, pitam tko li će doći na njihova mjesta? Žalosno će biti ukoliko raspišu natječaj da defektolog dođe na zamjenu fizioterapeutu!!! Što tada?

Hoće li, možda, opet fizioterapeutu, koji ima dobru vezu u školi, srediti zamjenu?

Djeca s teškoćama u razvoju nisu imaginarna, stručna pomoć i edukacija im je propisana zakonom, učitelji i nastavnici također trebaju edukaciju za rad s tom djecom. Pomoć roditeljima je nezaobilazna u vidu edukacije, pružanja podrške i razumijevanja u svakodnevnom životu i posebnostima koje suživot s ovom djecom nosi.

Svjedocima smo svakodnevnih prijava zbog nezakonitosti unutar prosvjete, kvalificirani i stručni učitelji i nastavnici, kao i svi stručni suradnici, morali bi inzistirati na svojim pravima, koja se iz natječaja u natječaj  krše.

Koliko god se to nekomu ne sviđalo, ovo društvo mora shvatiti kako se „ljudi koji nešto odlučuju", itekako poigravaju s pravima djece s teškoćama u razvoju, a sve zbog nekih svojih bilo ciljeva bilo interesa. Žalosno je što svi znaju kako nestručna osoba radi u ovoj školi, koliko god sebe i druge uvjeravala u suprotno. Nitko, ali baš nitko, nema hrabrosti istinu nazvati istinom - JAVNO.

            Držim kako postoje elementi mnogih kaznenih djela obuhvaćenih Kaznenim zakonom FBiH, kao što su Protuzakonito posredovanje, Zlouporaba položaja i ovlasti, Nesavjestan rad u službi, Krivotvorenje službene isprave, Lažno predstavljanje,  a možda i Udruživanje radi počinjenja kaznenih djela, kao i kršenje Konvencije o pravima djeteta.

            Zbog zaštite svojih prava, osobnih i profesionalnih, kao i zaštite prava djece s teškoćama u razvoju i teškoćama u učenju, svu gore navedenu dokumentaciju, predala sam Tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke i MUP-u ŽZH-a u Sektor kriminalističke policije, tražeći pokretanje kriminalističke istrage u smislu utvrđivanja protuzakonitih postupaka i kaznenih djela, kao i sankcioniranje sviju koji nisu djelovali sukladno zakonskim aktima.

                                                                                              mr.sc.Klaudija Karamatić, prof.defektolog