FOTO  Otvorenje izložbe akademskoga umjetnika Mire Petrica

Miro Petric je rođen 26. rujna 1953. godine na Matkovinama, u posuškim Vinjanima, Hercegovina. Osnovnu školu pohađa u Posušju, a srednju u Posušju i Sarajevu. U Sarajevu studira na Akademiji likovnih umjetnosti i diplomira grafiku 1977. godine u klasi profesora Dževada Hoze.

U vremenu od 1980. do 1992. godine radi u Sarajevu kao grafički dizajner, a onda odlazi u Posušje gdje i danas živi i radi. Od veljače 1997. godine radi na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru. Voditelj je grafičke klase i ima nastavno zvanje izvanrednoga profesora. Na istoj Akademiji predaje i primijenjenu grafiku.

Autor je niza idejnih rješenja (grbova, zastava, plakata, diploma itd.) i dobitnik više nagrada za ta rješenja. Umjetnički oblikuje i grafički realizira sve diplome na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu. Od dolaska na Akademiju član je društva hrvatskih likovnih umjetnika Federacije Bosne i Hercegovine.