Popis dužnika koji skupa duguju 30 milijuna KM prema ZZO HNŽ-a

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) objavio je  popis državnih tvrtki koje imaju dugovanja prema tom zavodu koji prenosimo u izvornom obliku:

1. Rudar d.d. Konjic 570.812,21 konvertibilnih maraka
2. Štancovani dijelovi d.d. Konjic 627.745,85
3. Šumarstvo srednje neretvansko Mostar 288.279,06
4. Igman d.d. Konjic 5.343.211,16
5. Alat d.o.o. Konjic 293.443,86

6. Hepok Mostar 835.923,06
7. Putnik Prozor-Rama 43.446,97
8. Gradina Prozor-Rama 643.535,42
9. Turist Best Konjic 32.533,50
10. Vodovod d.o.o Mostar 3.550.370,13

11. Zavod za urbanizam 141.280,00
12. Colorservis Mostar 110.140,15
13. Velmos company Mostar 34.148,92
14. KTK Visoko 47.066,06
15. Hidrogradnja Sarajevo 2.516.894,26

16. TGA d.d. Stolac 543.667,59
17. Željeznice Federacije 7.199.807,94
18. Fabrika Duhana Mostar 313.659,47
19. Utp Borašnica Konjic 60.202,15
20. Granit Jablanica 2.481.181,78

21. Dekorativa Prozor-Rama 75.000,22
22. Hercegovačka Radio Televizija Mostar 713.997,38
23. Radio Herceg Bosne 582.560,73
24. Komos d.d. Mostar 1.154.441,54
25. UTP Čvrsnica 272.562,48

26. Unis energetika Konjic 570.894,83
27. Soko transmisije Mostar 207.582,29
28. Vranica Sarajevo 39.545,88
29. JKP Jablanica 546.792,74
30. Izgradnja Konjic Prijavili dug bez sporazuma 187.398,97

31. GP Hercegovina Prijavili dug bez spor. 183.370.00
32. Eurobus d.o.o Mostar po sporazumu 181.786,85
33. Metal Ferrum Stolac-prijavljen dug 2002-2006 75.369,42