Pet imena za direktora Aluminija

aluminij
aluminij
Pandža će tako potražiti mogućnost da ostane na čelu mostarske tvornice koju je vodio u njezinim najtežim trenutcima. Direktorskoj poziciji nada se i Mazal, koji je skoro deset godina bio na čelu hrvatske kompanije Đuro Đaković.

Bukovac je još jedan Aluminijev čovjek jer je radio kao rukovoditelj transporta i održavanja dok je Bećirević prijavu poslao iz Amerike.

Povjerenstvo je formirano, a tko će voditi mostarsku tvornicu koja se krajem prošle godine držala za slamku, znat će se za nekoliko dana.


Podsjećamo, 1. veljače je raspisan natječaj za novog direktora a 11. siječnja je imenovan je novi saziv Nadzornog odbora Aluminija, dok je tjedan dana kasnije za predsjednika ovog tijela imenovan Zdenko Klepić.

Inače, negativan financijski rezultat Aluminija d.d. Mostar iznosi 21.056.526 KM, a privremeni spas pronađen je u odluci Skupštine Elektroprivrede HZHB o opskrbljivanju električnom energijom Aluminija za cijelu 2019. godinu, i to s odgodom plaćanja.

Vlada Federacije BiH je izdala preporuka organima upravljanja da nastave poduzimati mjere i aktivnosti, koje su u okviru zakona, na reprogramiranju obveza vezanih za dugovanje Aluminija na 15 godina, a s ciljem sanacije.

Grude-online.info