Otvoreno prvih pet kilometara autoceste u Hercegovini

"Nakon 20 mjeseci radova u vrijednosti od 56 milijuna KM, konzorcij domaćih kompanija u kojem su bili ŽGP i Hidrogradnja, a koji je predvođen kompanijom Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo, uspješno je završio radove na dionici autoceste Bijača-Kravica i regionalne ceste R 424 i R423. U sklopu poddionice Bijača - Kravica je izgrađen i granični prijelaz Bijača".

HERCEGOVINA.info